Aktualności

Włodawa: Jak być bezpiecznym.

Data publikacji 01.10.2015

Wczoraj dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Kaplonosach uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym przeprowadzonym przez policjantów z Włodawy. Omówione zostały zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz tematyka związana z dopalaczami. Policjantka pokazała też jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy. Na zakończenie uczniowie szkoły obiecali, że będą stosować się do poznanych zasad.

Wczoraj policjanci z Włodawy przeprowadzili spotkanie profilaktyczne w Szkole Podtstawowej w Kaplonosach. Uczestniczyło w nim ok. 60 dzieci młodzieży szkolnej wraz z opiekunami. Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania przez funkcjonariuszkę Policji wierszyka o bezpieczenstwa. Póżniej rozmawiano z dziećmi o zasadach poruszania się po drodze  i ćwiczono prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Ze starszymi uczniami rozmawiano również o dopalaczach. Wyjaśniono czym są nowe substancje psychoaktywne, jaki wpływ mają na organizm człowieka oraz zwiazane z nimi konsekwencje prawne. Policjantka przeprowadziła też pokaz udzielenia pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej nieoddychającej. Wytłumaczyła też dlaczego tak istotna jest szybka reakcja osób trzecich w przypadku zatrzymania funkcji życiowych. Na koniec każdego spotkania odbył się konkurs o bezpieczeństwie podczas którego zostały rozdane odblaski ufundowane przez WORD w Chełmie.

Na zakończenie uczniowie szkoły podziękowali za przeprowadzone spotkanie i obiecali, że bedą stosować się do poznanych zasad.

E.T.

Powrót na górę strony