Aktualności

Ryki: Debata społeczna

Data publikacji 29.09.2015

Wczoraj w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Dęblinie odbyła się debata społeczna. Tematem przewodnim debaty było bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta Dęblina oraz problematyka dopalaczy. Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie modelu współpracy Policji i samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na podległych terenach.

     Wczoraj o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Dęblinie odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Rykach oraz Burmistrz  Dęblina.  Poświęcona została bezpieczeństwu na terenie miasta. Tematem przewodnim debaty było bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta Dęblina oraz problematyka dopalaczy.

     W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rykach  mł.insp. Mariusz Woźniak, Komendant Komisariatu Policji w Dęblinie  kom. Marek Niedbalski oraz jego Zastępca nadkom. Marcin Zagożdżon,  policjanci reprezentujący służby prewencji i kryminalne oraz Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka. W spotkaniu uczestniczyła także młodzież z Ukrainy ucząca się w jednej z dęblińskich szkół średnich.

     Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.  Zgromadzonym przedstawiono prezentację z zakresu zdarzeń w ruchu drogowym, a także szeroko zakrojonej problematyki dopalaczy. Zebrani mieli okazję zapoznać się z konsekwencjami prawnymi oraz zdrowotnymi związanymi z zażywaniem lub dystrybucją dopalaczy. Mogli także obejrzeć film profilaktyczny zrealizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie.

J.W.

Powrót na górę strony