KWP: W hołdzie poległym policjantom. - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: W hołdzie poległym policjantom.

Data publikacji 24.07.2015

Dziś w 96 rocznicę powstania Polskiej Policji pod obeliskiem upamiętniającym poległych policjantów zostały złożone kwiaty. Hołd poległym funkcjonariuszom oddali Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski, Naczelnik Wydziału Kard i Szkolenia KWP w Lublinie mł. insp. Tadeusz Szymanek oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. lubelskiego asp. szt. Sławomir Teleon.

Rocznica powstania Polskiej Policji to dzień policyjnego święta, ale też czas pamięci o tych, którzy oddali swoje życie wypełniając do końca słowa roty ślubowania. Oddając hołd poległym policjantom Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski, Naczelnik Wydziału Kard i Szkolenia KWP w Lublinie mł. insp. Tadeusz Szymanek oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. lubelskiego asp. szt. Sławomir Teleon złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym poległych policjantów.

Warto przypomnieć, że po 17 września 1939 roku do sowieckiej niewoli trafiło 230 000 polskich żołnierzy, policjantów i cywili. Po selekcji, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy niższych rang przekazano stronie niemieckiej, natomiast oficerów WP, policjantów i pozostałe służby mundurowe, oddano pod nadzór stalinowskiego NKWD i wywieziono w głąb Związku Radzieckiego. Osadzono ich w trzech zbiorczych obozach jenieckich w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku. Wiosną 1940 roku podjęto decyzję o likwidacji obozów. Sprawę jeńców rozpatrzono w trybie specjalnym i bez stawiania zarzutów wymierzono najwyższy wyrok – karę śmierci. Strzałem w tył głowy zamordowano 22 000 naszych rodaków. Ich ciała stłoczono w bezimiennych grobach w Miednoje, Katyniu, Charkowie, Bykowi, Ostaszkowie, Lubomli, Kowlu, Włodzimierzu Wołyńskim, Kamieniu Koszyrskim i Lwowie. To właśnie z tych miejsc martyrologii została przywieziona ziemia, która znajduje się pod obeliskiem. 

KG