Aktualności

Ryki: Debata z udziałem policjantów

Data publikacji 18.05.2015

W Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rykach odbyła się debata społeczna. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta i gminy Ryki oraz współpraca Policji z innymi podmiotami. Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie modelu współpracy Policji i samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

W Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rykach w miniony piątek odbyła się zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Rykach oraz Burmistrza Ryk debata społeczna.  Poświęcona została bezpieczeństwu na terenie miasta i gminy. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz współpraca Policji z innymi podmiotami.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rykach  podinsp. Mariusz Woźniak, kierownik Referatu Ruchu Drogowego KPP w Rykach kom. Robert Pawłowicz, a także  policjanci reprezentujący pion  prewencji i kryminalny.

Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.  Zgromadzonym przedstawiono prezentację z zakresu zdarzeń w ruchu drogowym. Uczestnicy mogli także obejrzeć film profilaktyczny zrealizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie.

Na zakończenie spotkania uczestnicy debaty wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec służby policjantów.

J.W.

 

Powrót na górę strony