Aktualności

Biłgoraj: Debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu pieszych.

Data publikacji 18.05.2015

To już kolejna debata z cyklu spotkań w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej. Tym razem poświęcona została bezpieczeństwu niechronionego uczestnika ruchu drogowego jakim jest osoba piesza. W spotkaniu licznie udział wzięli mieszkańcy miasta, przedstawiciele samorządowców na czele ze Starostą Biłgorajskim i Burmistrzem Miasta Biłgoraja, przedstawiciele organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa, przedstawiciele szkół, straży miejskiej oraz gminnej, a także policjanci.

Debata społeczna rozpoczęła się wprowadzeniem wszystkich gości w temat spotkania przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju podinsp. Artura Deryło. Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Biłgoraju nadkom. Marek Jamroz, który przybliżył uczestnikom debaty statystyki policyjne z ostatnich lat dotyczące zdarzeń drogowych z uwzględnieniem udziału pieszych, odniósł się także do przyczyn wypadków drogowych oraz liczby osób pieszych, które poniosły śmierć na skutek zdarzeń bądź zostały ranne. Wciąż wiele osób pieszych, niestosujących się do przepisów prawa zapomina, że w zderzeniu z pojazdem pieszy praktycznie nie ma żadnych szans na przeżycie, bądź zostaje kaleką do końca życia.

W debacie udział wzięli I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Artur Deryło, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, Burmistrz Miasta Biłgoraja Janusz Rosłan, burmistrzowie i wójtowie samorządów lokalnych, przedstawiciele organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa, przedstawiciele szkół, straży miejskiej i gminnej, policjanci oraz mieszkańcy powiatu.

W dyskusji z uczestnikami poruszano aspekty praw i obowiązków pieszego, karach za łamanie przez nich obowiązujących przepisów, dotyczących m.in. poruszania się po zmroku poza terenem zabudowanym bez wymaganych elementów odblaskowych oraz przechodzeniu w miejscach zabronionych. Na pytania debatujących odpowiadał Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego mł.asp. Marek Kanar, który wyjaśniał zgłaszane problemy z punktu widzenia policjanta ruchu drogowego. Pojawiały się również pytania dotyczące aut parkujących na chodnikach, które uniemożliwiają przejście pieszym, oraz wiele aspektów dotyczących rowerzystów, którzy również należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego.  

MW

Powrót na górę strony