Aktualności

Ryki: Z młodzieżą o uzależnieniach

Data publikacji 25.04.2015

Policjanci reprezentujący rycką komendę oraz przedstawiciel Zakładu Psychologii Społecznej UMCS spotkali się z gimnazjalistami z terenu Ryk. Podczas prelekcji poruszano temat uzależnień od narkotyków oraz innych środków odurzających. Zwrócona także uwagę na społeczne i zdrowotne aspekty zażywania dopalaczy, narkotyków i innych dostępnych powszechnie na rynku środków, które niszczą organizm młodych ludzi.

Komenda Powiatowa Policji w Rykach wspólnie z Urzędem Miasta w Rykach zorganizowała spotkanie ze specjalistą psychologii społecznej oraz psychoterapeutą z UMCS w Lublinie.  Był nim dr Ireneusz Siudem, autor publikacji naukowych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, psychologicznej analizy zjawisk społecznych, profilaktyki uzależnień przemocy i pomocy psychologicznej. Spotkanie obejmowało warsztaty z uczniami gimnazjów w Rykach. Na spotkaniu z uczniami poruszone zostały tematy dotyczące uzależnienia od narkotyków lub innych środków odurzających. Młodzi ludzie  posłuchali o zagrożeniach wynikających z kontaktu z narkotykami, skutkami uzależnień oraz grożących konsekwencjach prawnych.

Zwrócona została również uwaga na społeczne i zdrowotne aspekty zażywania dopalaczy, narkotyków i innych dostępnych powszechnie na rynku środków, które niszczą organizm. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy w takich sytuacjach.

Na zakończenie wszyscy zgodnie uznali, że spotkania były bardzo ważnym oraz potrzebnym elementem działań profilaktycznych i należy kontynuować podobne przedsięwzięcia  w przyszłości.

J.W.

Powrót na górę strony