Aktualności

Opole Lub.: Debata społeczna w Józefowie

Data publikacji 23.04.2015

Wczoraj o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Józefowie nad Wisłą odbyła się debata społeczna organizowana przez Wójta Gminy Józefów wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Opolu Lubelskim. Spotkanie zrealizowane było w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Inicjatywa ta łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, którzy są zainteresowani poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego.

         W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy w Józefowie nad Wisłą, sołtysi, dyrektorzy szkół, pracownicy ośrodka pomocy społecznej, seniorzy, młodzież szkolna  oraz Policjanci z KPP w Opolu Lubelskim.  Udział w spotkaniu wziął również I Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Sokal.

        Podczas spotkania poruszano zagadnienia dotyczące konieczności zwiększenia wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa w rejonach sklepów monopolowych, poruszano kwestie dotyczące zwiększenia patroli policji na terenie gminy Józefów nad Wisłą w porze wieczorowej oraz wieczorowo-nocnej. Wnioskowano o częstsze spotkania oraz pogadanki policjantów   z młodzieżą o bezpieczeństwie.

W trakcie debaty omówiono ponadto zagadnienia oszustwa na wnuczka,  konieczność odpowiedniego znakowania drzewek aby ustrzec się przed kradzieżą, zwracanie uwagi na osoby które w punktach skupów sprzedają owoce pomimo tego że nie posiadają sadów oraz gospodarstw, spożywania alkoholu w  sklepach oraz w ich obrębie, problem wypalania traw czego konsekwencją jest powiadamianie ARiMR skutkujące przepadkiem dopłat.

Wskazane przedsięwzięcie jest realizacją rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem Bezpieczniej”, ponadto ma na celu rozpoznanie oczekiwań społeczności lokalnej oraz samorządów wobec opolskiej Policji. Ponadto celem przedsięwzięcia jest wykształcenie w mieszkańcach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, reagowania i powiadamiania odpowiednich organów o zagrożeniach, a  także zaktywizowanie środowiska sołtysów do współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym

Organizatorzy dołożyli starań aby debata została przyjęta jako społeczna forma bezpośredniego komunikowania się Policji ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Poruszane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania, policjanci otrzymali wiele cennych uwag i wskazówek które pomogą zwiększyć bezpieczeństwo wśród mieszkańców.

M.G.

 

Powrót na górę strony