Aktualności

KWP: Seminarium otwierające projekt: „Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej”.

Data publikacji 23.03.2015

„Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej” to projekt, którego koordynatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a w jego realizację zaangażowane są także Komendy Wojewódzkie Policji w Rzeszowie, Białymstoku, Olsztynie oraz Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Dziś w Kazimierzu Dolnym rozpoczęła się konferencja otwierająca ten projekt.

 

Przez woj. lubelskie biegnie wschodnia granica Polski z Białorusią i Ukrainą, będąca jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Lubelszczyzna to też obszar wielu tras tranzytowych na wschód. Międzynarodowy zorganizowany handel ludźmi z Europy Wschodniej do krajów zachodnich, przemyt towarów akcyzowych, kradzieże pojazdów, poszukiwania osób ukrywających się, czy migracje grup przestępczych to m.in. obszary będące od wielu lat w zainteresowaniu Policji.

Skuteczna walka z przestępczością transgraniczną w sposób szczególny wpisuje się w zadania lubelskiej Policji. Dzięki Norweskiemu Mechanizmowi Finansowemu Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie została koordynatorem projektu „Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej”. W jego realizację zaangażowane zostały również Komendy Wojewódzkie Policji w Rzeszowie, Białymstoku, Olsztynie oraz Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Wartość projektu to kwota 2 420 800 złotych, zaś wartość dofinansowania - 2 057 680 zł.

Dziś w Kazimierzu Dolnym zorganizowano konferencję, która jednocześnie otwiera powyższy projekt. Celem tego spotkania jest zaprezentowanie  założeń m.in. w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej. Zostaną wypracowane szczegółowe programy warsztatów szkoleniowych i seminariów oraz zasady komunikacji pomiędzy partnerami projektu. Konferencję otworzył I Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Sokal.

Realizacja założeń tego przedsięwzięcia zakłada  m.in. specjalistyczne szkolenie językowe z języka angielskiego i rosyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa policyjnego i związanego z przestępczością oraz wymiarem sprawiedliwości w każdej z Komend Wojewódzkich, a także grupy z języka angielskiego dla przedstawicieli Biura Prewencji i Ruchu Drogowego.

Projekt przewiduje także szkolenia dotyczące bezpiecznego pościgu transgranicznego. Uczestnicy na specjalnych torach i płytach poślizgowych pod okiem trenerów będą szkolić technikę bezpiecznej jazdy  samochodem w różnych sytuacjach kryzysowych, np. podczas dynamicznego przejazdu zakrętów, w trakcie awaryjnej zmiany pasa ruchu, podczas poślizgu, czy obrotu pojazdu o 360 stopni.

Kolejnym punktem przedsięwzięcia będą warsztaty dotyczące poszukiwań międzynarodowych osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz przekazania informacji o dorobku prawnym Schengen i poprawy umiejętności wykorzystywania sprzętu związanego z Schengen. Szkolenie odbędzie się w kwietniu w  Białymstoku.

Z kolei w maju w Zamościu przewidziano warsztaty szkoleniowe dotyczące przeciwdziałania handlowi ludźmi w aspekcie identyfikacji ofiar handlu, problematyki handlu dziećmi, procedur postępowania z ofiarami handlu oraz z ich rodzinami, a także działań profilaktycznych.

Seminarium szkoleniowe dotyczące przemytu wyrobów akcyzowych oraz przemytu i wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi, kradzionych pojazdów, a także przemytu i handlu gatunkami zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem (CITES) odbędzie się w czerwcu w Rzeszowie.

Uczestnicy na zasadzie dobrych praktyk  wymienią się doświadczeniami w zakresie metod działania sprawców, sposobów wykorzystywania przez nich środków transportu, sposobów ujawniania przemytu nielegalnych wyrobów, rozpoznania szlaków przemytniczych a także wypracowywania wspólnych procedur postępowania w zakresie zwalczania przemytu kradzionych pojazdów i części. Z kolei we wrześniu w Olsztynie odbędzie sie seminarium dotyczące zwalczania migracji grup przestępczych.

A.K.

Powrót na górę strony