Aktualności

Łęczna: Policjanci rozmawiali z uczniami o agresji i przemocy.

Data publikacji 13.03.2015

Łęczyńscy policjanci odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej w Malinówce. Spotkanie odbyło się w ramach programu profilaktycznego zawartego w planie działań szkoły w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy. Policjanci przypominali o konsekwencjach prawnych negatywnych zachowań, omawiali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prowadzona pogadanka była doskonałą okazją na omówienie zagadnień obejmujących Konkurs Wiedzy Prewencyjnej,, Jestem Bezpieczny”.

Wczoraj funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej w Malinówce. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach programu profilaktycznego zawartego w planie działań szkoły, a jego tematem było przeciwdziałanie agresji i przemocy.

Podczas prowadzonej pogadanki policjantka wskazywała na czyny karalne, przestępstwa i wykroczenia popełniane przez młodych ludzi z użyciem agresji i przemocy i przestrzegała przed konsekwencjami negatywnych zachowań. Ponadto omówiono zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Podkreślano korzyści jak i zagrożenia płynące z użytkowania komputera i Internetu. Przestrzegano również uczniów przed konsekwencjami wynikającymi z popełniania czynów zabronionych za pomocą środków przekazu.

Policjantka zwracała uwagę na zagadnienia obejmujące Konkurs Wiedzy Prewencyjnej,, Jestem Bezpieczny”, który jest doskonałą okazja do sprawdzenia zdobytej wiedzy. Pierwszy etap rozpoczyna się już dzisiaj. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w codziennym życiu, rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw.

Podczas spotkania przypomniano również o konieczności przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach aby nie stać się sprawcą czy też ofiarą zdarzenia drogowego. Mundurowi wskazywali jak ogromne znaczenie dla widoczności na drodze ma noszenie odblasków i przypominali o obowiązku ich noszenia w sposób widoczny dla kierujących.

M.K.

Powrót na górę strony