Aktualności

Łęczna: ,,Agresja ma wiele twarzy” - konferencja z udziałem policjantów

Data publikacji 15.12.2014

,,Agresja ma wiele twarzy” – pod takim hasłem odbyła się konferencja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach w której uczestniczyli przedstawiciele Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijanach. Poświęcona była tematyce agresji, przemocy i cyberprzemocy. Zorganizowana została przez Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia. Udział w niej wzięło około 80 uczniów, a także nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

konferencja pod hasłem ,,Agresja ma wiele twarzy” odbyła się w  Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach. Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor szkoły Pan Jan Trojak. Zorganizowana została przez Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia. W przedsięwzięciu tym udział wzięli: koordynator procedury ,,Niebieskie Karty” z łęczyńskiej komendy, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej i Niepublicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Kijanach – przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych. Podczas konferencji omówiono zagadnienia dotyczące agresji, przemocy w tym przemocy w rodzinie i cyberprzemocy.

Policjantka przybliżyła młodzieży aspekty prawne tego zagadnienia. Wskazywała na czyny karalne, przestępstwa i wykroczenia popełniane przez młodych ludzi z użyciem agresji i przemocy i przestrzegała przed konsekwencjami negatywnych zachowań. Ponadto omówiono zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Podkreślano korzyści jak i zagrożenia płynące z użytkowania komputera i Internetu. Zaznaczano, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna. Przestrzegano również młodych ludzi przed konsekwencjami wynikającymi z popełniania czynów zabronionych za pomocą środków przekazu.

Podczas spotkania wspólnym zadaniem uczestników był udział w zajęciach warsztatowych.Każda z grup miała za zadanie opracować zdarzenie z życia codziennego z użyciem słów – kluczy tj. przemoc, agresja, prześladowanie, nękanie, dokuczanie itp. Podsumowaniem konferencji była prezentacja opracowanych tematów przez poszczególne grupy warsztatowe co przyczyniło się do dalszej dyskusji i wystąpień.

M.K.

Powrót na górę strony