Aktualności

Łęczna: Debata społeczna.

Data publikacji 24.11.2014

W sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyła się kolejna debata społeczna Policji z mieszkańcami powiatu łęczyńskiego. Temat debaty dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym - ,,Żyj, bądź bezpieczny – daj się dostrzec!”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, władz samorządowych, zarządu dróg, inspekcji transportu drogowego, straży miejskiej, dyrektorzy szkół, radni i sołtysi.

W piątek o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Łęcznej, której tematem było ,,Żyj, bądź bezpieczny – daj się dostrzec”.

W spotkaniu z mieszkańcami powiatu łęczyńskiego udział wzięli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, władz samorządowych, zarządu dróg, inspekcji transportu drogowego,  straży miejskiej, dyrektorzy szkół, radni i sołtysi. Celem organizowanych debat społecznych jest zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu, ograniczenie zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw  i poczucie zagrożenia, a przede wszystkim włączenie obywateli w wypracowanie propozycji rozwiązań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łęczyńskiego.

Na początku moderator debaty przestawił wnioski oraz sposób realizacji postulatów zgłoszonych przez społeczeństwo podczas majowej debaty. Po czym Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej insp. Sławomir Zagojski omówił prezentację dot. ruchu drogowego.

Następnie rozpoczęła się dyskusja. Poruszano m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w tym edukacji niechronionych użytkowników dróg. Nie zabrakło słów podziękowania w kierunku łęczyńskich policjantów za ich służbę na rzecz lokalnej społeczności.

Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej podziękował przybyłym gościom oraz mieszkańcom i zaprosił do kolejnych tego typu spotkań.  Na koniec uczestnicy debaty wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec służby policjantów.

M.K,

 

Powrót na górę strony