Aktualności

Łęczna: Zawód policjant – tematem spotkania z gimnazjalistami i ich rodzicami.

Data publikacji 07.11.2014

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej wzięli udział w spotkaniu z uczniami i rodzicami w Zespole Szkół nr 1 w Milejowie. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z prowadzonymi w szkole działaniami z zakresu doradztwa zawodowego oraz dużym zainteresowaniem uczniów zawodem policjanta. Uczestnikom spotkania przybliżono specyfikę służby w Policji.

         Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Bycie policjantem to odpowiedzialność i służba wymagająca poświęcenia, to ciekawa praca dająca możliwość rozwoju zawodowego – takie słowa skierowali przedstawiciele łęczyńskiej komendy do gimnazjalistów i ich rodziców.

         Podczas spotkania policjantka i pracownik kadrowy opowiedzieli młodzieży o tym, kto może ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji i jakie musi spełnić wymagania, gdzie należy się zgłosić aby złożyć odpowiednie dokumenty. Przybliżono proces postępowania kwalifikacyjnego oraz omówiono jego etapy: test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną, komisję lekarską.

         Spotkanie z gimnazjalistami z Milejowa i ich rodzicami zostało zorganizowane w ramach prowadzonych w szkole działań z zakresu doradztwa zawodowego oraz dużym zainteresowaniem uczniów zawodem policjanta.

         Uczniowie, którzy swoją przyszłość wiążą z zawodem policjanta, mieli okazję zweryfikować swoje oczekiwania wobec zawodu, o którym w chwili obecnej marzą.

         Tego typu spotkanie było również doskonałą okazją aby przypomnieć uczestnikom spotkania o nowelizacji Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 31 sierpnia 2014 roku i wprowadziła obowiązek posiadania elementów odblaskowych dla wszystkich pieszych – niezależnie od wieku - poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

M.Sz.

Powrót na górę strony