Aktualności

Biała Podl.: Kolejna debata poświęcona bezpieczeństwu w Miedzyrzecu Podlaskim.

Data publikacji 30.10.2014

W Międzyrzecu Podlaskim odbyła się wczoraj debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na terenie miasta. Na spotkaniu zorganizowanym przez Policję i samorząd miasta mieszkańcy mogli skierować służbom odpowiedzialnym za porządek i bezpieczeństwo swoje uwagi i problemy. Podsumowano również stan realizacji zobowiązań, które przyjęła na siebie Policja podczas poprzedniej, kwietniowej debaty.

Debatę otworzyli jej współorganizatorzy, tj Komendant Miejski Policji mł. insp. Dariusz Dudzik oraz Burmistrz Miedzyrzeca Podlaskiego Artur Grzyb. Wśród zaproszonych gości, którzy w zakresie swoich kompetencji odpowiadali na pytania uczestników debaty, byli przedstawiciele władz samorządowych, radni oraz przedstawiciele służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo na terenie miasta. Do dyspozycji uczestników spotkania byli również dzielnicowi z terenu komisariatu.

Merytoryczna część spotkania rozpoczęła się od wystąpienia Komendanta Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim mł. insp. Janusza Michaluka. Komponent omówił stan przestępczości na terenie swojej jednostki, szczegółowo zatrzymując się nad wszystkimi problemami poruszonymi podczas poprzedniej debaty.

Uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili działania międzyrzeckiej Policji podjęte w reakcji na kwietniowe uwagi, dziękując za rozwiązanie większości problemów. Jednocześnie zwrócono uwagę na kilka nowych kwestii, przede wszystkim dotyczących ruchu drogowego. Zwrócono uwagę m.in. na problem rowerzystów, którzy bardzo często korzystają z chodników utrudniając ruch pieszych i przejeżdżają przez przejścia dla pieszych stwarzając duże zagrożenie. Problemem niektórych osiedli mieszkaniowych jest również nierespektowanie przez kierowców przepisów dot. stref ruchu, zakazów ruchu przez kierujących pojazdami, którzy skracają sobie w ten sposób drogę.

Mieszkańcy prosili również o pomoc i interwencję służb na ulicach dojazdowych do zakładów produkcyjnych, gdzie w sezonie żniw i zbiorów samochody ciężarowe korkują ulicę i blokują wyjazdy.

Komendant Miejski Policji zobowiązał się te i wszystkie inne uwagi odnoszące się do działania policji przeanalizować, a wskazane przez mieszkańców newralgiczne ich zdaniem miejsca, w których dochodzi do łamania przepisów, już od najbliższych dni objąć szczególnym nadzorem Policji.

J.J.

Powrót na górę strony