Aktualności

Łęczna: Rozmawiali o agresji, przemocy i ceberprzemocy.

Data publikacji 24.10.2014

Łęczyńscy policjanci odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie. Temat spotkania dotyczył przede wszystkim agresji, przemocy i cyberprzemocy. Przypomniane zostały konsekwencje prawne negatywnych zachowań oraz przybliżono środki wychowawcze stosowane przez Sąd Rodzinny i Nieletnich. Prowadzona pogadanka była doskonałą okazją, aby uświadomić młodym ludziom jak nie wpaść w konflikt z prawem.

Policjantka zajmująca się problematyką nieletnich w łęczyńskiej komendzie przeprowadziła prelekcję dla uczniów szkoły Podstawowej w Łańcuchowie. Głównym celem spotkania było omówienie zagadnień związanych agresją, przemocą  i cyberprzemocą.

Funkcjonariuszka przybliżyła tematykę najczęściej popełnianych przez młodych ludzi czynów karalnych. Ponadto omówiła środki wychowawcze, jakie może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich. Policjantka wyjaśniła uczniom pojęcie czynu karalnego, demoralizacji i jej przejawów oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się jako nieletni, a kiedy już jako dorosły. Dzieciom podano przykłady najczęściej popełnianych negatywnych zachowań przez rówieśników zarówno w szkole jak i poza nią. Policjanci omówili zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Podkreślili korzyści jak i zagrożenia płynące z użytkowania komputera i Internetu. Zaznaczali, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna. Przestrzegali również młodych ludzi przed konsekwencjami wynikającymi z popełniania czynów zabronionych za pomocą środków przekazu.

Policjanci apelowali do dzieci o noszenie elementów odblaskowych, które zapewniają lepszą widoczność, a przez to większe bezpieczeństwo na drodze.

M.K.

Powrót na górę strony