Osoby pokrzywdzone mogą otrzymać bezpłatną pomoc. - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Osoby pokrzywdzone mogą otrzymać bezpłatną pomoc.

Data publikacji 17.09.2014

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj - możesz otrzymać bezpłatną pomoc. Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, oraz pomoc finansowa i materialna.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj - możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, oraz pomoc finansowa i materialna.

W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy - zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych:

http://pokrzywdzeni.gov.pl/

www.numersos.pl