Aktualności

KWP: Insp. Jarosław Adamski dla chorych dzieci w ramach akcji „Splash”.

Data publikacji 02.09.2014

Wiadro zimnej wody polało się na głowę insp. Jarosława Adamskiego, który przyjął nominację w ramach akcji „Splash” – „Ice Bucket Challenge” od mł. insp. Adama Petelskiego I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Zadeklarowane pieniądze trafią dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

 

        Informację o nominacji do szczytnej akcji insp. Jarosław Adamski otrzymał wczoraj od swojego kolegi z Białegostoku. Wczoraj też podjął decyzję o jej przyjęciu. Kto się jednak odważy by wylać na głowę komendanta wiadro zimnej wody? Mimo, że to nie było łatwe znalazł się jeden śmiałek. Wyzwanie podjął Dowódca Oddziału Prewencji insp. Roman Leszcz.

        Do tego wydarzenia doszło dziś o godzinie 13.00. Insp. Jarosław Adamski przed przystąpieniem do tego rytuału zbadał czy woda jest faktycznie zimna. Za chwilę ponad 10 litrów wody wylało się na jego głowę. Zastępca Lubelskiego Komendanta Policji nie miał też wątpliwości, komu przekaże zadeklarowaną kwotę pieniędzy w ramach akcji. Przelał je na konto Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Hospicjum od 18 lat zajmuje się bezpłatną i całodobowa opieką medyczną nad dziećmi chorymi. KWP w Lublinie od 2012 roku współpracuje z hospicjum w ramach akcji „Mniej śmieci, więcej radości”.

        Insp. Adamski nominował do akcji kolejne osoby. Jako pierwszy nominowany został insp. Andrzej Sabik – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Policji, następnie insp. Dariusz Szkodziński – Komendant Miejski Policji w Lublinie oraz insp. Piotr Ostrowski – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

        Tym samym zachęcamy innych do udziału w akcji, która przybrała charakter światowy i może zwracać uwagę na różne formy pomocy. Jak powiedział Jan Paweł II – „Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać”.

 

JW

Powrót na górę strony