Aktualności

Zamość: Święto Policji w zamojskiej komendzie

Data publikacji 13.07.2014

Lipiec to szczególny miesiąc dla Policji. W 1919 roku 24 lipca powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tradycji Policji Państwowej, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji. W tym roku obchodzimy 95 rocznicę powstania polskiej Policji. Policjanci garnizonu zamojskiego swoje święto uczcili w miniony piątek. Były awanse i wyróżnienia.

Dzień 24 lipca to dzień wyjątkowy dla naszej formacji.  95 lat temu pierwsi polscy stróże prawa wypowiadając słowa „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż" wstępowali w szeregi  Policji Państwowej. Nową formację powołano na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy RP 24 lipca 1919 r. Z tą chwilą wszelkie jednostki milicji, policji komunalnej oraz straże przestały istnieć. Nowa formacja, zgodnie z zapisem ustawowym, była organem wykonawczym władz państwowych oraz samorządowych odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

W tym roku obchodzimy 95 rocznicę powstania Polskiej Policji. Garnizon zamojskich funkcjonariuszy swoje święto uczcił w miniony piątek. Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą, którą w intencji wszystkich policjantów odprawił biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej ksiądz Mariusz Leszczyński.

Po mszy świętej w sali konferencyjnej delegatury urzędu wojewódzkiego odbyła się uroczysta akademia. Jak co roku policyjne święto swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin powiatu zamojskiego, przedstawiciele sądu i prokuratury, innych służb mundurowych oraz wielu organizacji współpracujących z Policją na rzecz bezpieczeństwa w powiecie.

Podczas akademii 93 funkcjonariuszy otrzymało z rąk Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Michała Domaradzkiego nominacje na wyższe stopnie służbowe.  Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych dwóch funkcjonariuszy wyróżnionych zostało przedterminowymi awansami na wyższe stopnie policyjne. Piotr Tytoń – komendant Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie – na stopień komisarza policji i Ireneusz Lisik z Posterunku Policji w Nieliszu – na stopień starszego aspiranta.

W najbliższy piątek, podczas wojewódzkich obchodów święta Policji nominację na stopień młodszego inspektora policji otrzyma również komendant zamojskich funkcjonariuszy podinsp. Konrad Piziorski.

Podczas tegorocznych obchodów święta policji nie zabrakło również nagród. Za wzorowe, profesjonalne i pełne poświęcenia wykonywanie zadań służbowych ośmiu policjantów  i ośmiu pracowników cywilnych zamojskiej komendy wyróżnionych zostało przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Również Komendant Miejski Policji w Zamościu docenił pracę i zaangażowanie pięciu funkcjonariuszy zamojskiej komendy. 

Podczas piątkowej gali odbyła się również ceremonia poświęcenia i wręczenia kluczyków do nowego radiowozu. Przekazany w użytkowanie zamojskim funkcjonariuszom Nissan Pathfinder to jeden z ośmiu tego rodzaju radiowozów, o które wzbogacił się tabor zamojskiego garnizonu. Dwa z nich użytkować będą policjanci zamojskiej komendy, pozostałe trafią do podległych posterunków i komisariatu policji w Szczebrzeszynie.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele zaproszonych gości przekazali na ręce komendanta zamojskich funkcjonariuszy gratulacje i podziękowania dla wszystkich policjantów za służbę i pomoc niesioną mieszkańcom Zamojszczyzny.

J.K.

Powrót na górę strony