Aktualności

Opole Lubleskie: Debata społeczna w Poniatowej.

Data publikacji 16.05.2014

Wczoraj w Poniatowej odbyła się Debata Społeczna organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Opolu Lubelskim. Spotkanie zrealizowane było w ramach rządowego programu „ Razem bezpieczniej.” Inicjatywa ta łączy działania policji , administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, którzy są zainteresowani poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego.

         Debata społeczna została zainicjowana przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim przy współpracy Pani Burmistrz Poniatowej. Jednym z zagadnień poruszanych podczas spotkania była kwestia konieczności zwiększenia wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa w rejonach sklepów monopolowych, oraz miejscach grupowania się młodzieży. Poruszano również kwestię potrzeby dyslokacji patroli pieszych w miejscach zagrożonych popełnianiem przestępstw i wykroczeń.

       Debatę Społeczną zakończyło wystąpienie Pana Komendanta Komisariatu Policji w Poniatowej podinsp. Krzysztofa Bijaka, które było oczekiwaną odpowiedzią na zgłoszone podczas dyskusji postulaty uczestniczących w niej gości. Pan Komendant zapewnił, że podniesiona podczas spotkania problematyka jest wskazówką dla działań podejmowanych przez Policję na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa na terenie podległym Komisariatowi Policji w Poniatowej oraz, że złożone przez Policję deklaracje nie pozostaną bez pokrycia.

R.F

 

Powrót na górę strony