Aktualności

Tomaszów Lub: Rozmawiali o bezpieczeństwie.

Data publikacji 09.05.2014

Wczoraj w budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyła się otwarta debata społeczna dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie miasta. Debata jest częścią rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, mającego na celu ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Założeniem debat społecznych jest diagnozowanie problemów i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie modelu współpracy Policji i samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na podległym terenie.

Spotkanie odbyło się w czwartkowe południe na sali konferencyjnej tomaszowskiego Urzędu Miasta. Organizatorami debaty był Komendant Powiatowy Policji oraz Burmistrz Tomaszowa Lub. W debacie wzięli udział także Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie kom. Robert Koźlak.

Uczestników debaty przywitali I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Robert Szewc oraz Burmistrz Wojciech Żukowski. Następnie przedstawiono i omówiono prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na podległym terenie. Po prezentacji został wyświetlony film prewencyjny pt. „Śmierć czai się na drodze”, zrealizowany przez KWP w Lublinie. Film prezentuje autentyczne nagrania ze zdarzeń drogowych, zaistniałych na terenie naszego województwa. Celem realizatorów jest pokazanie społeczeństwu dramatycznych, nierzadko drastycznych skutków zdarzeń drogowych, dotarcie do świadomości odbiorców i skłonienie ich do refleksji.

Po prezentacji filmu, licznie przybyłych uczestników zaproszono do otwartej dyskusji, zadawania pytań, zgłaszania uwag dotyczących stanu bezpieczeństwa na terenie Tomaszowa Lub. Jednym z głównych nurtów rozmowy było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na zadawane pytania, uczestnicy uzyskiwali odpowiedzi od kierownictwa KPP, Burmistrza Żukowskiego, wyznaczonych policjantów. Chętnie zabierał głos również Zastępca LKWP insp. Adamski, który udzielał wyczerpujących odpowiedzi dotyczących działań Policji.

Na zakończenie, uczestnicy wypełnili anonimowe ankietydotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec służby Policji.

JR

Powrót na górę strony