Aktualności

Lublin: Debata w Bychawie.

Data publikacji 04.04.2014

2 kwietnia w Bychawskim Centrum Kultury odbyła się kolejna Debata Społeczna organizowana przez Komendę Miejską Policji w Lublinie. Debata Społeczna jest realizowane w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej". Inicjatywa ta łączy działania policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, którzy są zainteresowani poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Debata Społeczna, która odbyła się w minioną środę w Bychawskim Centrum Kultury w Bychawie została zainicjowana przez Komendanta Komisariatu Policji w Bychawie podinspektora Zbigniewa Zaborskiego.  Do udziału w spotkaniu  zostali zaproszeni min. Burmistrz Bychawy Janusz Urban, wójtowie gmin Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew, Przewodniczący rad gminnych, Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele jednostek samorządowych, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, młodzież szkolna, ochotnicza straż pożarna, proboszcz parafii  w Bychawie ksiądz Andrzej Kuś, przewodniczący  Zespołów Interdyscyplinarnych oraz mieszkańcy. Udział w spotkaniu wzięli również Komendant Miejski Policji w Lublinie insp. Dariusz Szkodziński oraz Starosta Lubelski Paweł Pikula.

Podczas spotkania podnoszono między innymi kwestię bezpieczeństwa mieszkańców Bychawy oraz przyległych gmin. W związku z powyższym stwierdzono potrzebę zwiększenia ilości patroli dyslokowanych w miejsca zagrożone.  Zwrócono również uwagę na kwestie niedopełnienia obowiązku oznaczania swoich posesji przez mieszkańców. Jest to poważne utrudnienie dla służb ratunkowych zarówno pogotowia jak i policji w przypadkach, gdzie w grę wchodzi ratowanie ludzkiego życia.

Ponadto poruszono kwestię konieczności zwiększenia wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów a także podejmowania działań zmierzających do eliminowania przestępstw i wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym.

Zgodnie z przyjętymi standardami Debat Społecznych podczas spotkania przeprowadzono badanie  opinii społecznej  dotyczącej oceny pracy policjantów, skuteczności Policji w walce z przestępczością oraz lęku przed przestępczością.

MS

Powrót na górę strony