Aktualności

Ryki: W szkole o narkotykach.

Data publikacji 26.03.2014

Policjanci ryckiej Komendy oraz przedstawiciel Monaru spotkali się z uczniami gimnazjum oraz ich rodzicami z terenu gminy Nowodwór. Podczas prelekcji poruszano temat uzależnień od narkotyków oraz innych środków odurzających. Zapoznano także uczestników z grożącymi konsekwencjami prawnymi.

W ostatnim tygodniu Komenda Powiatowa Policji w Rykach wspólnie z Urzędem Gminy w Nowodworze zorganizowała  spotkania z Leszkiem Iwaniakiem - specjalistą terapii uzależnień z Monaru. Spotkania obejmowały warsztaty z uczniami Gimnazjum w Nowodworze oraz Grabowie Szlacheckim. Poruszono tematy dotyczące uzależnień od narkotyków oraz innych środków odurzających oraz przybliżono zagadnienia związane z zagrożeniami wynikającymi z kontaktu z narkotykami, eksperymentowania z środkami psychoamanipulacyjnymi w wieku szkolnym, skutkami uzależnień oraz grożących konsekwencjach prawnych.


Na spotkania zaproszono również rodziców. Część poświęcona dorosłym miała na celu podniesienie ich świadomości w zakresie działania mechanizmu uzależnienia, nauczenie rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych świadczących o tym, że dziecko bierze narkotyki oraz wskazanie, gdzie szukać pomocy w takich sytuacjach. Rodzice dowiedzieli się również jakie są skutki prawne, społeczne i zdrowotne zażywania dopalaczy, narkotyków i innych dostępnych powszechnie na rynku środków, które niszczą organizm młodych ludzi. Na spotkaniu przypomniano wszystkim dorosłym o ich ogromnej roli w procesie wychowywania dzieci we współczesnym świecie, pełnym możliwości oraz wielu zagrożeń.


Na zakończenie wszyscy zgodnie uznali, że spotkania były bardzo ważnym oraz potrzebnym elementem działań profilaktycznych i należy kontynuować podobne przedsięwzięcia w przyszłości.


JW
 

Powrót na górę strony