Aktualności

Włodawa: Rozmawiali o rozsądnych wyborach życiowych.

Data publikacji 15.03.2014

Policjanci wspólnie z psychologiem spotkali się z młodzieżą II LO we Włodawie. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowania wśród młodzieży, ograniczenie przestępczości oraz aspołecznych zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

Wczoraj włodawscy policjanci wspólnie z przedstawicielem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie spotkali się z uczniami II LO we Włodawie. W dwugodzinnym spotkaniu wzięło udział blisko 200 osób.

            Spotkanie było poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu młodzieży i rozpoczęło się od obejrzenia przez uczniów i nauczycieli filmu profilaktycznego nagranego przez włodawską Policję i Zakład Karny pt. ,,Prewencja”. W filmie osoby skazane na podstawie własnego świadectwa życia przestrzegają młodych ludzi przed wkroczeniem na złą ścieżkę życia. Pokazują jakie całożyciowe konsekwencje można ponieść za nieprzestrzeganie prawa oraz do czego prowadzi spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających. Policjant przybliżył młodzieży konsekwencje karne popełnienia przestępstw najczęściej popełnianych na terenie szkoły. Po filmie wszyscy wysłuchali wystąpienia przedstawiciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z prezentacją pt. ,,W poszukiwaniu źródeł bezpieczeństwa”. Pani psycholog zwróciła szczególną uwagę na rodzinę, która zaspokaja naszą elementarną potrzebę bezpieczeństwa; na szkołę, która ma wspomagać rodzinę w wypełnianiu funkcji wychowawczych oraz na społeczeństwo, które powinno być wrażliwe na los drugiego człowieka. Wspólnie z policjantem omówiono zdrowotne skutki zażywania środków psychoaktywnych oraz konsekwencje karne ich posiadania.

            Na zakończenie spotkania młodym ludziom stróże prawa wyświetlili materiał filmowy pt. ,,Śmierć czai się na drodze” obrazujący zachowania kierowców i pieszych, które mogą doprowadzić do wypadku drogowego. Po obejrzeniu przyczyn wypadków i ich skutków młodzież mogła uświadomić sobie, że mamy tylko jedno życie.

             Panująca cisza podczas spotkania i uwaga z jaką młodzież przyswajała przekazywaną wiedzę mogą świadczyć o dużym zainteresowaniu poruszaną tematyką bezpieczeństwa.

 

 

DE

Powrót na górę strony