Aktualności

Łęczna: Policjanci z wizytą w szkole.

Data publikacji 08.02.2014

Łęczyńscy policjanci dbając o bezpieczeństwo najmłodszych organizują spotkania w szkołach, podczas których propagują zasady bezpiecznych zachowań. Prowadzone prelekcje są elementem realizowanego już od kilkunastu lat Konkursu Wiedzy Prewencyjnej "Jestem Bezpieczny". Funkcjonariusze na dzisiejszym spotkaniu w Szkole Podstawowej w Nadrybiu poruszyli wiele ważnych tematów dotyczących m.in. zagrożeń płynących z użytkowania komputera i Internetu, odpowiedzialności prawnej nieletnich, konsekwencji prawnych negatywnych zachowań a także używania elementów odblaskowych.

Dzisiaj łęczyńscy policjanci odwiedzili uczniów kl. V i VI ze Szkoły Podstawowej w Nadrybiu. Podczas prowadzonej prelekcji szczególnie zwracano uwagę na zagadnienia obejmujące Konkurs Wiedzy Prewencyjnej "Jestem Bezpieczny", który jest doskonałą okazją do sprawdzenia zdobytej wiedzy. Pierwszy etap rozpoczyna się już 14 marca br. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w codziennym życiu, rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw. Zakres tematyczny obejmuje obszary dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w tym bezpieczeństwa na wsi, zagrożenia wynikające z używania substancji psychoaktywnych, przepisy, których musimy przestrzegać, system działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Omówiono wspólnie z dziećmi podstawowe pojęcia z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich w tym pojęcie demoralizacji, czynu karalnego oraz środków wychowawczych, które sąd rodzinny może zastosować wobec osoby nieletniej.

Spotkanie było również doskonałą okazją przypomnienia zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Policjanci wskazali uczniom korzyści jak i zagrożenia płynąc z użytkowania komputera i Internetu. Ponadto zaznaczyli, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna. Przestrzegali również młodych ludzi przed konsekwencjami wynikającymi z popełniania czynów zabronionych za pomocą środków przekazu.

Policjanci apelowali do uczniów o zakładanie odblasków i wskazywali jak ważne jest ich używanie w godzinach porannych i po zmierzchu.

 

M.K.

Powrót na górę strony