Aktualności

Pierwsze szkolenie podoficerskie w KWP w Lublinie

Data publikacji 10.07.2024

Zakończyło się szkolenie zawodowe podoficerskie, w którym udział brało 48 policjantów z Lubelskiego Garnizonu Policji. Zajęcia zorganizowane były przez Szkołę Policji w Katowicach, przy udziale KWP w Lublinie. Szkolenie trwało 15 dni, a wczoraj jego uczestnicy złożyli egzamin końcowy. Na oficjalnym zakończeniu pierwszego szkolenia w naszym garnizonie obecny był Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil przemawia do kursantów

W dniach od 19 czerwca do 9 lipca 2024 roku odbyło się szkolenie zawodowe podoficerskie oznaczone, które prowadzone było metodą hybrydową, w systemie kształcenia na odległość oraz w systemie stacjonarnym w obiektach dydaktycznych KWP w Lublinie zlokalizowanych w Lublinie przy ulicy Grenadierów.

kursanci podczas uroczystego zakończenia

W szkoleniu uczestniczyło 48 policjantów z Lubelskiego Garnizonu Policji. Organizatorem kursu była Szkoła Policji w Katowicach przy udziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Hybrydowa forma szkolenia pozwoliła na uczestniczenie w zajęciach online, prowadzonych przez wykładowców z Katowic, a jednocześnie zdobywanie wiedzy na miejscu, przekazywanej przez doświadczonych funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej.

wspólne zdjęcie uczestników kursu i Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil

Policjanci zdobywali i doskonalili wiedzę z zakresu: praw człowieka, etyki zawodowej, wybrane zagadnienia z zakresu prawa wykroczeń, postępowania przygotowawczego, prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego. Słuchacze doskonalili również technikę przeprowadzania trudnych interwencji i udzielania pierwszej pomocy. Nie brakowało także zajęć sportowych i wyszkolenia strzeleckiego.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil.

Wczoraj kursanci przystąpili do testu kończącego szkolenie. Egzamin przeprowadzony został przez wykładowców ze Szkoły Policji w Katowicach. W oficjalnym zakończeniu pierwszego w naszym województwie szkolenia podoficerskiego udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil.

podkomisarz Kamil Karbowniczek

Powrót na górę strony