Aktualności

Wprowadzenie Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Data publikacji 03.06.2024

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka. Na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie wprowadzony został młodszy inspektor Olgierd Oleksiak, który nadzoruje pion prewencji. Z kolei nadzór nad pionem kryminalnym będzie sprawował inspektor Robert Michna, któremu z dniem dzisiejszym zostały powierzone obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Uroczystego wprowadzenia zastępców dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie młodszy inspektor Tomasz Gil.

W uroczystej zbiórce, która odbyła się dziś ( 03.06.) w Sali Konferencyjnej KWP w Lublinie wzięli udział przedstawiciele kadry kierowniczej. Powodem spotkania było przywitanie I Zastępcy  oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

komendant Gil gratuluje komendantowi Oleksiakowi

Komendant Główny Policji z dniem 3 czerwca b.r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku I Zastępy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie młodszemu inspektorowi Olgierdowi Oleksiakowi. Komendant od stycznia 2022 roku pełnił funkcję na stanowisku Zastępcy KWP w Lublinie i nadzorował pion prewencji w lubelskim garnizonie. Komendant w dalszym ciągu będzie sprawował nadzór nad tym pionem, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Lubelszczyzny.

komendant robert Michna

Z dniem dzisiejszym przywitaliśmy również w naszym garnizonie nowego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków na tym stanowisku inspektorowi Robertowi Michnie. Komendant, który wcześniej kierował Komendą Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej w garnizonie małopolskim, będzie od dziś nadzorował pion kryminalny w naszym garnizonie.

Inspektor Robert Michna jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył również studnia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim z zakresu Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich; 
Służbę w policji rozpoczął 20 sierpnia 1998 roku.

Przebieg służby:

  • 2010 r.- 2013 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału w Bielsku-Białej Zarządu w Katowicach CBŚ KGP;
  • 2013r.- 2014 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Krakowie CBŚ KGP;
  • 2014 r.- Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą  KWP w Krakowie;
  • 2014 r - 2017 r.- Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie;
  • 2017 r. - 2023 r. - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach;
  • 2023 r. -  Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej.
  • Od 3 czerwca 2024 r. p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem "Za długoletnią służbę" oraz Srebrną Odznaką "Zasłużony Policjant".

Komendant Gil gratuluje zastępcy

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie młodszy inspektor Tomasz Gil życzył swoim zastępcom sukcesów na nowym stanowisku wyrażając również nadzieję na znakomitą współpracę. Zwracając się w stronę inspektora Roberta Michny wyraził przekonanie, że profesjonalizm i doświadczenie zawodowe komendanta zdobyte na przestrzeni wielu lat z pewnością przyniosą wymierne efekty.

komendant Michna wita sie z naczelnikami

Inspektor Robert Michna kierując słowa w stronę zgromadzonej kadry kierowniczej podziękował za ciepłe przywitanie i zaufanie, jakim został obdarzony. Jednocześnie podkreślił, że służba pełniona na Lubelszczyźnie, jako terenie przygranicznym, będzie stanowiła dla niego nowe wyzwanie. Dołoży wszelkich starań, by skutecznie walczyć z przestępczością i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. 

kadra kierownicza Policji Lubelskiej

komisarz Anna Kamola

Powrót na górę strony