Aktualności

Zagrożenia pożarowe w lasach – apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa!

Data publikacji 22.05.2024

Gwałtowny wzrost temperatury, niskie opady i mocny wiatr to czynniki które bezpośrednio przekładają się na panujące zagrożenie pożarowe w lasach. Co istotne, statystycznie ponad 90% wszystkich pożarów w lasach powodowanych jest działalnością człowieka. Aby uniknąć pożarów na terenach leśnych apelujemy o przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa!

Pożary to zdecydowanie największe zagrożenie dla istnienia lasów. Są nie tylko czynnikiem, który zakłóca procesy życiowe ekosystemów, ale bardzo często obejmują znaczne powierzchnie i sieją spustoszenie  w środowisku naturalnym na wiele lat. Pożary lasów rozwijają się bardzo szybko powodując zagrożenie dla ludzi przebywających w lesie oraz budynków z nimi sąsiadujących.

Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia.

Statystycznie ponad 90%  wszystkich pożarów w lasach spowodowanych jest działalnością człowieka. Najczęstszymi przyczynami pożarów w lasach są:

- Palone w pobliżu lasu ogniska.
- Niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu
- Niedogaszone zapałki wyrzucane z przejeżdżających pojazdów.
- Przerzuty ognia z palących się traw (w wyniku wypalania).
- Iskry z pojazdów szynowych i innych.
- Umyślne podpalenia.

Obecnie panujące wysokie temperatury powietrza, niskie opady i mocny wiatr, bezpośrednio przekładają się na panujące aktualnie zagrożenie pożarowe.

Pamiętaj,  ogień jest niebezpieczny nie tylko dla lasu, ale również dla jego mieszkańców. Szczególnie dla młodych zwierząt: drobnych ssaków, płazów, gadów czy owadów, które nie są w stanie uciec przed płomieniami.  Wybierając się więc do lasu, apelujemy więc o rozwagę i wyjątkową ostrożność:

 • Nie wjeżdżaj samochodem do lasu. Pozostaw go w miejscu do tego przeznaczonym. Rozgrzany silnik może doprowadzić do zapłonu suchej ściółki, znajdującej się pod samochodem czy w jego pobliżu.

 • Pamiętaj, że w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest używanie otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi.

 • Zabronione jest także wypalanie traw i pozostałości roślinnych na terenach leśnych.

 • Zapamiętaj, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

  • 0 - brak zagrożenia,

  • I - zagrożenie małe,

  • II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,

  • III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych. Przy wystąpieniu III-go (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego i utrzymującej się, przez conajmniej pięć kolejnych dni wilgotności ściółki leśnej poniżej 10 proc. nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu.

 • Zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

 • Reaguj na nietypowe zachowania ludzi w lasach. Jeśli zauważysz ogień lub dym zadzwoń pod nr. alarmowy 112!

komisarz Anna Kamola

Powrót na górę strony