Aktualności

Odprawa kadry kierowniczej Policji Lubelskiej podsumowująca 2023 rok

Data publikacji 22.02.2024

Dziś odbyła się odprawa roczna lubelskiego garnizonu Policji na której podsumowaliśmy miniony rok naszej pracy. Podczas odprawy, której przewodniczył p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil, omówiony został poziom realizacji zadań, które przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Lubelszczyzny. Miniony rok to nie tylko dobre wyniki w walce z przestępczością, ale także ważne inwestycje.

Odprawa roczna w Komędzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Dzisiejszej naradzie przewodniczył p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil, który wspólnie ze swoimi Zastępcami omówił wyniki działań zrealizowanych w 2023 roku, określając również priorytety na najbliższy czas. W odprawie uczestniczyli komendanci komend miejskich i powiatowych Policji, naczelnicy i kierownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, przewodniczący związków Policji, a także szefowie Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Biura Spraw Wewnętrznych Policji w naszym województwie.

Odprawa roczna w Komędzie Wojewózkiej Policji w Lublinie

Roczną naradę zaszczycili również swoją obecnością przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz instytucji i służb mundurowych współpracujących z Policją, wśród nich Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski wraz z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Panem Dariuszem Działo, Pan Zbigniew Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, w imieniu Prezydenta Miasta Lublin Pan Andrzej Wojewódzki - Sekretarz Miasta Lublin, Pan Cezary Maj Prokurator Regionalny w Lublinie, Pan Grzegorz Trusiewicz p.o. Prokurator Okręgowy  w Lublinie, w imieniu Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie Pan Dariusz Abramowicz.

Odprawa roczna w Komędzie Wojewózkiej Policji w Lublinie

2023 rok był to dla lubelskich policjantów pracowity czas, podczas którego skutecznie zapewniali bezpieczeństwo mieszkańcom województwa lubelskiego. P.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil omówił osiągnięcia lubelskich funkcjonariuszy, dziękując za rok bardzo dobrej służby.

PION KRYMINALNY

Skuteczna i zdecydowana walka kryminalnych z przestępczością

Policjanci pionu kryminalnego w 2023 roku osiągnęli 100% wykrywalność zabójstw, ponad 95% wykrywalność przestępstw rozboju. 94% wykrywalność przestępstw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, prawie 90% wykrywalność bójek i ponad 75% wykrywalność kradzieży samochodów.

W 2023 roku na terenie województwa lubelskiego doszło do 32 zabójstw. Rok wcześniej było ich 24. Wykrywalność w tym aspekcie, tak jak w 2022 roku wynosi 100%.

po prawej stronie widać policjanta-kontrterrorystę, po lewej stronie skrystalizowane narkotyki

Zdjęliśmy z rynku 709 kg narkotyków, to o ponad 200 kg więcej niż w roku poprzednim.

Wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych w prowadzonych przez policjantów postępowaniach wyniosła ponad 120 mln zł, to ponad 40 mln zł więcej względem 2022 roku.

zabezpieczone banknoty

W województwie lubelskim w 2023 roku doszło do 33 376 przestępstw – ich wykrywalność wyniosła 79,3%,

Wybrane kategorie przestępstw:

Rozbój

- 164 stwierdzonych przestępstw w 2023 roku. Wykrywalność 95,8%.

W 2022 roku stwierdzono 146 przestępstw rozboju

Bójka

-  160 przestępstw stwierdzonych w 2023 roku. Wykrywalność 89,4%

W 2022 roku stwierdzono 189 przestępstw bójki.

Kradzież z włamaniem

-  1805 przestępstw stwierdzonych w 2023 roku. Wykrywalność 62,1%.

W 2022 roku stwierdzono 1991 przestępstw.

Kradzież

- 2629 przestępstw stwierdzonych w 2023 roku. Wykrywalność 61%

W 2022 roku stwierdzono 2907 przestępstw.

Kradzież pojazdu

-  71 przestępstw stwierdzonych w 2023 roku. Wykrywalność 75,9%.

W 2022 roku stwierdzono 89 przestępstw.

Uszczerbek na zdrowiu

-  474 przestępstwa stwierdzone w 2023 roku. Wykrywalność 94,3%.

W 2021 roku stwierdzono 449 przestępstw.

Uszkodzenie rzeczy

-  1161 przestępstw stwierdzonych w 2023 roku. Wykrywalność 54,8%. I miejsce w kraju.

W 2022 roku stwierdzono 1242 przestępstw.

PION PREWENCJI

W ciągu minionego roku odnotowaliśmy w całym garnizonie lubelskim 152 935 interwencji.

policjanci patrolują, za nimi widać poruszających się pieszych

W lubelskiej Policji w 2023 roku średnio każdego dnia skierowano do służby patrolowej i obchodowej 737 policjantów prewencji, a do służby na drogach 216 policjantów ruchu drogowego. Przeprowadzono 419 interwencji, dokonano 15 zatrzymań na gorącym uczynku, wykryto  73 przestępstwa oraz ujawniono 1136 wykroczeń. Policjanci zrealizowali 14 konwojów, w których przekonwojowano 21 osób.

Wykazywane w trakcie służby zaangażowanie policjantów przekłada się na osiągnięty średni czas reakcji na zdarzenia pilne, który w garnizonie lubelskim wyniósł 09:48 minut.

na pierwszym planie widać funkcjonariuszy. W tle port lotniczy

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyła się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie odnotowaliśmy ponad 34 tysięcy zgłoszeń. Dzięki tej aplikacji, każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy.

Lubelski garnizon Policji w skali kraju osiągnął I miejsce pod względem potwierdzalności zgłoszeń (76,6%) dokonywanych za pośrednictwem KMZB. Według najnowszych badań CBOS, przeprowadzonych w kwietniu 2023 r. wynika, że 96% ankietowanych uważa miejsce swojego zamieszkania za bezpieczne i spokojne.

grafika z napisem Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie realizowała projekty finansowane lub dofinansowywane ze środków europejskich i innych funduszy pomocowych. Szkolenia dotyczyły tematyki prewencyjnej oraz kryminalnej. Zorganizowaliśmy również szkolenie dla Ukraińskich policjantów z podejmowanych działań minersko-pirotechnicznych.

RUCH DROGOWY

Dbanie o bezpieczeństwo na drogach naszego regionu było priorytetowym zadaniem funkcjonariuszy ruchu drogowego. Na drogach garnizonu realizowaliśmy działania kontrolno-prewencyjne tj. Alkohol i Narkotyki, Prędkość, Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, Bezpieczeństwo na drodze krajowej, Kontrola poziomu hałasu, Kontrola przewozu osób. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy blisko 3200 działań profilaktycznych.

policjant dokonuje pomiaru prędkości jadącego pojazdu

W minionym roku na drogach naszego województwa odnotowaliśmy 800 wypadków, w których zginęło 121 osób, a 843 zostało rannych. W porównaniu do ubiegłego roku, odnotowaliśmy tendencję spadkową w zakresie kolizji drogowych - ponad 200 mniej takich zdarzeń niż w 2022 roku.

policjant kieruje ruchem drogowym

Głównymi przyczynami wypadków z winy kierujących było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe wyprzedzanie.

Każdego dnia kontrolowaliśmy kierujących pojazdami by wyeliminować z ruch tych, którzy wsiadali za kierownicę w stanie nietrzeźwości.

W 2023 roku przebadaliśmy więcej kierujących niż w poprzednim roku. Odnotowaliśmy spadek kierujących pod działaniem alkoholu lub środków podobnie działających o blisko 700 osób.

policjanci sprawdzają stan trzeźwości kierujących

Odnotowaliśmy ponad 30 wypadków mniej spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących niż w 2022 r.

W zdecydowany sposób walczyliśmy z piratami drogowymi, którzy nieśli niebezpieczeństwo na naszych drogach. Powołana do zwalczania agresywnych zachowań na drodze - grupa „Speed”,  skontrolowała ponad 46 tysięcy pojazdów, ujawniając ponad 50 tysięcy wykroczeń. Policjanci z tej grupy zatrzymali łącznie 336 praw jazdy, w tym 271 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.

policjanci obsługują drona policyjnego

LOGISTYKA

Podczas odprawy rocznej omówiono również zakończone i planowane inwestycje budowlane, a także przybliżono wyzwania, jakie stoją przed Lubelską Policją w 2024 roku.

W 2023 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie w planie inwestycji znajdowało się 16 zadań inwestycyjnych, z czego 5 zostało zakończonych, a 11 jest kontynuowanych.

W minionym roku zakończyliśmy 4 inwestycje dotyczące budowy posterunków Policji. Do użytku oddaliśmy:

 Posterunek Policji w Wilkołazie

Posterunek Policji w Wilkołazie (KPP Kraśnik)Posterunek Policji w Turobinie

Posterunek Policji w Turobinie (KPP Biłgoraj)Posterunek Policji w Piszczacu

Posterunek Policji w Piszczacu (KMP Biała Podlaska)Posterunek Policji w Wojsławicach

Posterunek Policji w Wojsławicach (KMP Chełm)

Łącznie w ramach inwestycji w 2023 roku wydatkowane zostały środki finansowe na kwotę ponad 32,5 miliona złotych.

 

budynek Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Obecnie w trakcie realizacji pozostaje budowa obiektu koszarowego dla potrzeb Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, budowa Komisariatu Policji w Kraśniku oraz modułowego Posterunku Policji w Niedrzwicy Dużej.

Komisariat Policji w Kraśniku

Trwają prace związane z adaptacją obiektu na potrzeby zamiejscowej siedziby kompanii Oddziału Prewencji Policji w Zamościu a także rozbudowa budynku KMP w Białej Podlaskiej pod potrzeby zamiejscowej siedziby Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Białej Podlaskiej.

 

Szkoła Policji w Lublinie

Trwa również opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy szkoły Policji w Lublinie.

 

budynek Komisariatu Policji 2 w Lublinie

Trwa etap opracowania dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby KP II w Lublinie.

Z kolei na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozostają budowy nowych posterunków Policji: w Trawnikach, Mełgwi, Żyrzynie, Józefowie nad Wisłą,  w Łomazach.

 

W 2023 r. Tabor Lubelskiej Policji zasiliło łącznie 77 pojazdów, w tym :

radiowozy z włączonymi sygnałami błyskowymi ustawione w rzędzie

  • 29 pojazdów nieoznakowanych: Kia Cee’d - 3 szt., Kia Sportage - 15 szt., Toyota Corolla - 3 szt., Toyota Rav 4 - 3 szt., Toyota Land Cruiser - 1 szt., Skoda Kodiaq - 1 szt., Volkswagen T-6 - 3szt.,
  • 23 pojazdy oznakowane: Volkswagen Crafter (ETDiE) – 2 szt., Kia Cee’d – 14 szt., Skoda Scala – 4 szt., Skoda Superb – 1 szt., MAN TGE – 2 szt.
  • 25 motocykli BMW

Zakup nowych radiowozów możliwy był dzięki dofinasowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego.

Stan etatowy

Na koniec 2023 roku stan etatowy lubelskiego garnizonu Policji liczył 5131 policyjnych etatów. W realizowanych naborach w 2023 r. w szeregi naszej formacji wstąpiło kolejnych 308 policjantów. W 2024 roku odbędą się kolejne przyjęcia do służby w naborach w marcu, kwietniu, lipcu, wrześniu, październiku i grudniu.

 

Rzecznik Prasowy
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Lublinie

nadkomisarz Andrzej Fijołek

Powrót na górę strony