Aktualności

Zdanie i powierzenie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Data publikacji 19.02.2024

Po 4 latach dowodzenia lubelskim garnizonem Policji, z jednostką oraz policyjnym mundurem pożegnał się Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki. Nowym szefem Policji Lubelskiej został mł. insp. Tomasz Gil, któremu podczas uroczystej zbiórki zostały powierzone obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. W uroczystości wziął udział nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Film Zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Pobierz plik Zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie (format mp4 - rozmiar 42.24 MB)

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania i powierzenia obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Z garnizonem Policji Lubelskiej po 4 latach dowodzenia jednostką pożegnał się  nadinspektor Artur Bielecki - Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, który przechodzi na emeryturę.  Jednocześnie policjanci i pracownicy przywitali nowego szefa Policji Lubelskiej. Został nim  mł. insp. Tomasz Gil, któremu zostały powierzone obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki, nowym szefem Policji Lubelskiej został mł. insp. Tomasz Gil i nadinsp. dr Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Uroczystość miała miejsce w obecności kadry kierowniczej garnizonu lubelskiego, władz samorządowych, przedstawicieli instytucji współpracujących z Policją, związków zawodowych oraz szefów zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: w imieniu Wojewody Lubelskiego - Pan Dariusz Działo – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w imieniu Prezydenta Miasta Lublin Pan Jerzy Ostrowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. Komendanta Głównego Policji reprezentował nadinspektor dr Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki, nowym szefem Policji Lubelskiej został mł. insp. Tomasz Gil i nadinsp. dr Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji podczas złożenia meldunku

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości oraz wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Po powitaniu przybyłych gości odczytana została decyzja o zdaniu obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Lublinie przez nadinspektora Artura Bieleckiego.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki

Nadinspektor Artur Bielecki służbę w Policji w Policji rozpoczął w 1992 roku zajmując kolejne stanowiska w pionie prewencji najpierw w Warszawie,  a następnie w Busku – Zdroju. W 2003 roku objął  stanowisko naczelnika Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w  Busku - Zdroju. Kolejno od 2005 do 2013 roku był Zastępcą Dowódcy   w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Kielcach. Od 2013 roku jako Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach nadzorował pion prewencji. W 2015 roku objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. Z dniem 25.03.2016 roku zostały powierzone mu obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Kielcach do spraw logistyki. Od 20.06.2016 roku - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w zakresie nadzoru nad służbą prewencyjną. W dniu 13 marca 2020 roku zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, natomiast od dnia 03.07.2020 r – objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Nadinspektor Artur Bielecki został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznaką za Zasługi w Pracy Penitencjarnej.

nowy szef Policji Lubelskiej mł. insp. Tomasz Gil i nadinsp. dr Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji

Następnie został odczytany rozkaz o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Lublinie dla mł. insp. Tomasza Gila.

Młodszy inspektor Tomasz Gil służbę w policyjnym mundurze rozpoczął w 1998 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Na początku zajmował kolejne stanowiska wykonawcze, a następnie zyskując doświadczenie zajmował kolejne stanowiska kierownicze w pionach kryminalnych. Przez większość służby pełnił obowiązki na Komisariacie II Policji w Lublinie.

Zaangażowaniem w służbę, skutecznością i umiejętnościami organizacyjnymi zdobył uznanie wśród przełożonych, które skutkowało powierzeniem mu stanowisk kierowniczych. Z dniem 01.01.2012 r. objął stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego II Komisariatu Policji w Lublinie. zaś od 29.09. 2018r. - stanowisko komendanta tej jednostki. 19.06.2019 roku został I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji, zaś w dniu 16.07.2021 roku został szefem największej jednostki w lubelskim garnizonie - Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Młodszy inspektor Tomasz Gil został wyróżniony Brązową Odznaką "Zasłużony Policjant" oraz Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę.

Komendanci stoją przy poczcie sztandarowym

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie i przywitanie ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz złożenie meldunków Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Rafał Kochańczyk zwracając się do nadinspektora Artura Bieleckiego, podziękował mu za 4 lata dowodzenia lubelskim garnizonem Policji.  Jak powiedział, okres dowodzenia jednostką zbiegł się w trudnym czasie ze względu na czas pandemii oraz konfliktu w Ukrainie. Mimo tych wszystkich trudności „…wywiązał się Pan z tych obowiązków na bardzo wysokim poziomie…” 

nadinsp. dr Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji

Zastępca Komendanta Głównego Policji dodał, że doświadczenie, którym nadinspektor Artur Bielecki kierował się i które nabywał, przekładało się na to, że mieszkańcy Lubelszczyzny mogli czuć się  bezpiecznie, a policjanci, mogli odczuć, że jest przełożony, który się za nimi wstawi i ich wesprze.

Z kolei zwracając się do p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Tomasza Gila, życzył, by zadania wypełniane przez niego na stanowisku szefa Policji Lubelskiej były realizowane na wysokim poziomie. Przytaczając powiedzenie „To dobrze być ważnym, ale ważniejsze, żeby być dobrym” - życzył komendantowi kierowanie się tą zasadą w dowodzeniu lubelskim garnizonem.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki

Nadinspektor Artur Bielecki żegnający się dziś z Policją Lubelską oraz policyjnym mundurem powiedział: „…Jestem szczęśliwy, że mogłem tu być oraz  że przez 32 lata mogłem ten policyjny mundur nosić i realizować ciekawe życie w mundurze” - Jednocześnie podziękował kadrze kierowniczej Policji Lubelskiej – swoim zastępcom, naczelnikom KWP w Lublinie i pracownikom, komendantom miejskim i powiatowym za oddaną służbę i pracę, codzienne działania i wsparcie. Obecnym na uroczystości przedstawicielom służb i instytucji podziękował za współpracę, która była realizowana na bardzo wysokim poziomie.

nowy szef Policji Lubelskiej mł. insp. Tomasz Gil

Pełniący obowiązki Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie  mł. insp. Tomasz Gil podziękował za kredyt zaufania, którym został obdarzony i zapowiedział kontynuację służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny. Jak powiedział, „…objęcie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie to wielki zaszczyt i honor, ale także  ogromna odpowiedzialność. Moją główną myślą jest pokora i z taką myślą podchodzę do realizacji swoich zadań...”. Dodał, że jako szef Policji Lubelskiej dołoży wszelkich starań, by nie zawieść zaufania i by wszyscy mieszkańcy naszego regionu mogli czuć się bezpiecznie. Zwrócił się także do nadinspektora Artura Bieleckiego, życząc mu pomyślności i spełnienia prywatnych planów, których realizacja nie była wcześniej możliwa z uwagi na oddanie służbie.

podziękowania składane przez gości uroczystości komendantom

Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji o zakończeniu zbiórki.

komisarz Anna Kamola

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości>>>

Powrót na górę strony