Aktualności

Policja na Targach Pracy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Data publikacji 08.11.2023

W Kolegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyły się Targi Pracy. Swoje stoisko wystawiła również Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Wszyscy, którzy chcą związać swoją przyszłość z policyjnym mundurem uzyskali tam informacje na temat poszczególnych etapów rekrutacji, a także wykształcenia i predyspozycji niezbędnych do wykonywania tego zawodu.

Targi pracy zostały zorganizowane przez Biuro Karier KUL, Fundację Aktywizacja Filia w Lublinie oraz Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL. Dzisiejsze wydarzenie to doskonała okazja dla studentów oraz absolwentów, by lepiej poznać rynek pracy. Swoją ofertę rekrutacyjną zaprezentowały firmy i instytucje publiczne. Pracodawcy przedstawili oferty praktyk, staży i pracy w różnych działach. Wśród wystawców były przedstawiciele urzędów i służb mundurowych.

Swoje stoisko wystawiła również Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie opowiedzieli, dlaczego warto wstąpić do Policji, przedstawili zasady rekrutacji do służby i jego poszczególne etapy. Omówili, jakim wymaganiom należy sprostać aby w przyszłości zasilić szeregi Policji. Przekazali też informacje o niezbędnym wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach. Poza informacjami na temat procedury kwalifikacyjnej znalazły się również informacje o sposobie i miejscu złożenia dokumentów. Nasi mundurowi omówili również, jak kształtuje się uposażenie funkcjonariusza.

Policjanci odpowiadali na pytania dotyczące  warunków pracy i rekrutacji. Tłumaczyli jak wypełnić kwestionariusz osobowy, informowali, gdzie i w jakim terminie należy złożyć stosowne dokumenty, aby ubiegać się o pracę w naszej formacji.

Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi!!!

Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem służby w Policji zgłoś się do Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, lub zadzwoń pod numer 47 811-46-55. (przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00).

 

komisarz Anna Kamola

Powrót na górę strony