Aktualności

Bierzemy udział w Ćwiczeniach Ratowniczo-Gaśniczych -„Radzyń”

Data publikacji 21.09.2023

Wybuch i pożar w szkole podstawowej, ewakuacja znajdujących się tam osób oraz udzielanie pomocy poszkodowanym to jeden ze scenariuszy Ćwiczeń Ratowniczo-Gaśniczych - „Radzyń” , które zostały przeprowadzone dziś w gminie Komarówka Podlaska. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, a udział w ćwiczeniach wzięli przedstawiciele służb naszego regionu, w tym Policja. Tego typu ćwiczenia mają na celu sprawdzenie umiejętności skoordynowania działań służb w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia.

Pierwszy z epizodów zakłada, że w budynku Szkoły Podstawowej podczas prac remontowych w wyniku rozszczelnienia instalacji dochodzi do wybuchu i pożaru. W wyniku pożaru konstrukcja ścian ulega zawaleniu. Ogień przenosi się na kolejne kondygnacje. W budynku przebywa wiele osób. Trwa akcja gaśnicza oraz ewakuacja przebywających tam osób. Okazuje się jednak, że w trakcie trwania ewakuacji, jedna z osób wpada do studni. Inna z kolei, nieprzytomna zostaje uwięziona w jednej z sal.

Do działań przystępuje Straż Pożarna, Zespół Ratownictwa Medycznego, Wojsko, Policja, Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza i inne służby. Zabezpieczanie terenu przed dostępem postronnych osób, prowadzenie ewakuacji ludzi, udzielanie pomocy osobom poszkodowanym to jedne z głównych działań, mające na celu współdziałanie służb.

Do kolejnej sytuacji kryzysowej dochodzi niemalże w tym samym czasie na terenie Leśnictwa Witoroż. Podczas wycinki drzew dochodzi do zaprószenia ognia. Pożar szybko się rozprzestrzenia w głąb lasu. Zaalarmowane jednostki straży pożarnej jadą na miejsce. Wybiera się tam również pojazdem kilku młodych mężczyzn, którzy po drodze ulegają wypadkowi,  uderzając autem w drzewo. Dwóch mężczyzn zostaje w pojeździe, kolejnych dwóch oddala się w głąb lasu i gubi się w nim. Natychmiast na miejsce wysyłane są kolejne jednostki strażaków. Pomocy poszkodowanym w wypadku udzielają ratownicy. Do poszukiwań zaginionych w lesie mężczyzn ruszają również policjanci.

Organizatorem dzisiejszego przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. W ćwiczeniach biorą udział służby z terenu naszego województwa, w tym Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim oraz Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Tego typu ćwiczenia mają na celu doskonalenie oraz sprawdzenie umiejętności działania wielu służb. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności taktyki prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego, poszukiwawczego oraz gaśniczego. Sprawdzali funkcjonowanie systemów łączności oraz doskonalili metody i formy zabezpieczania rejonu działania na czas zadysponowania sił i środków.

Była to także dobra okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami ćwiczenia. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń będą stanowić materiał dydaktyczny do dalszych szkoleń.

kom. Anna Kamola

 • na pierwszym tle policjantka przekazuje informację przez radiostację, w tle pojazdy uprzywilejowane
 • na pierwszym tle strażacy, w tle pojazd straży pożarnej
 • policjanci stoją w szeregu podczas odprawy
 • zdjęcie z drona ukazuje miejsce stacjonowania służb
 • policjant ruchu drogowego zabezpiecza wjazd na posesję
 • policjanci stoją w szeregu podczas odprawy
 • policjant wydaje sygnał do zatrzymania się
 • policjant, a w tle pojazd straży pożarnej
 • policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. W tle karetki pogotowia
 • policjant zabezpiecza miejsce zdarzenia. W tle strażacy
 • policjant zabezpiecza miejsce zdarzenia
 • służby mundurowe udzielają pomocy poszkodowanym

Film __wiczenia_Radzyn_2023.mp4

Opis filmu: nagranie z ćwiczeń służb mundurowych - Radzyń 2023

Pobierz plik __wiczenia_Radzyn_2023.mp4 (format mp4 - rozmiar 33.15 MB)

Powrót na górę strony