Aktualności

Otwarcie Posterunku Policji w Wilkołazie

Data publikacji 31.08.2023

Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Wilkołazie w pow. kraśnickim. Jego budowa to odpowiedź na postulat miejscowej społeczności o odtworzenie posterunku. Nowy obiekt został wykonany w systemie modułowym 3D. Symboliczny klucz do posterunku kierownikowi tej jednostki przekazał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki.

Film Otwarcie Posterunku Policji w Wilkołazie.mp4

Pobierz plik Otwarcie Posterunku Policji w Wilkołazie.mp4 (format mp4 - rozmiar 39.09 MB)

Deskrypcja filmu otwarcie Posterunku Policji w Wilkołazie.

Wśród gości biorących udział w otwarciu nowej siedziby Posterunku Policji w Wilkołazie byli: poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Choma, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Andrzej Odyniec, Radna Województwa Lubelskiego Pani Anna Baluch, Wójt Gminy Wilkołaz Pan Paweł Głąb, Prezes zarządu firmy Mroncz & Nadstawek Pan Tomasz Nadstawek, przedstawiciele współpracujących z Policją służb i instytucji, kadra kierownicza lubelskiego garnizonu Policji na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie - nadinspektorem Arturem Bieleckim. Przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku inspektor Jacek Figiel.

Nadinspektor Artur Bielecki Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie przemawia do fukcjonariuszy w czasie otwarcia Posterunku Policji w Lublinie.

Symbolem  otwarcia  jednostki  było  przekazanie okolicznościowego klucza  do nowego budynku posterunku kierownikowi tej jednostki – aspirantowi sztabowemu  Hubertowi Herzogowi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Artura Bieleckiego.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wręcza symboliczny klucz kierownikowi nowego posterunku.

Następnie nowy posterunek został poświęcony przez duchownych - kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ks. Bogdana Zagórskiego oraz ks. kan. mgr Adama Pudło -  Proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wilkołazie.

Policjanci pełniący służbę w nowym posterunku.

Podczas dzisiejszej uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki wręczył tabliczki okolicznościowe. Otrzymał je Wójt Gminy Wilkołaz Pan Paweł Głąb oraz prezes zarządu firmy Mroncz & Nadstawek Pan Tomasz Nadstawek.

Wspólne zdjęcie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie Nadinspektorem Arturem Bieleckim wraz z Wójtem Gminy Wilkołaz Pan Paweł Głąb oraz prezesem zarządu firmy Mroncz & Nadstawek Panem Tomaszem Nadstawek.

Po zakończeniu uroczystej zbiórki przyszedł czas na zwiedzanie nowego posterunku oraz wpis do Księgi Pamiątkowej.

Goście zwiedzają nowy posterunek.

Nowy obiekt Posterunku Policji w Wilkołazie wybudowany został na działce  o pow. całkowitej 1 517 m², która znajduje się w trwałym zarządzie KWP w Lublinie na podstawie umowy darowizny.

Pomieszczenie nowego posterunku w którym znajdują się biurka, komputery i szafki.

Umowę z firmą „Mroncz & Nadstawek”, która wykonała roboty budowlane, podpisał  21 lipca ub. r.  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Termin realizacji budowy wynosił 330 dni, a łączna wartość inwestycji wraz z wyposażeniem wyniosła blisko 3,8 mln złotych. Budowę Posterunku Policji w Wilkołazie wykonano w systemie modułowym. Roboty budowlane polegały na montażu wcześniej przygotowanych modułów 3D.

Wnętrze garażu.

Posterunek Policji w Wilkołazie to budynek administracyjno-biurowy o powierzchni 158 m2. Znajdują się w nim pomieszczenia administracyjne z wydzieloną strefą dla interesantów, pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne. Powstał także budynek garażowo - magazynowy z powierzchnią zabudowy około 70 m2. Źródłem finansowania tej inwestycji były środki z Programu Modernizacji Policji, Centralnego Funduszu Wsparcia Policji oraz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji - darowizna z Gminy Wilkołaz. 

Nowy Posterunek Policji Policji w Wilkołazie.

W posterunku pełnić będzie służbę 8 funkcjonariuszy. Dzięki temu policja będzie bliżej ludzkich spraw, zaś mieszkańcy będą mogli liczyć na stały kontakt z funkcjonariuszami. Przełoży się to na szybką szybszą reakcję na zagrożenia i przypadki łamania prawa.

Zobacz budowę posterunku w Wilkołazie.

kom. Anna Kamola

  • Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Choma przemawia do zgromadzonych funkcjonariuszy i gości.
  • Nadinspektor Artur Bielecki przemawia na uroczystym otwarciu nowego Posterunku Policji w Wilkołazie.
  • Radna Województwa Lubelskiego Pani Anna Baluch wpisuje się do księgi pamiątkowej.
  • Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Choma wpisuje się do Księgi Pamiątkowej.
  • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki wpisuje się do Księgi Pamiątkowej.
Powrót na górę strony