Aktualności

Podsumowanie akcji "NURD" na drogach Lubelszczyzny

Data publikacji 23.03.2023

Łącznie ponad 2000 wykroczeń ujawniliśmy podczas wczorajszych działań w ramach akcji „NURD”. Zwracaliśmy uwagę na zachowania kierowców pojazdów wobec pieszych i rowerzystów. Odnotowaliśmy ponad 300 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych. Dodatkowo za przekroczenie prędkości w rejonie przejść zatrzymaliśmy ponad 900 kierujących. Z kolei ponad 800 naruszeń odnotowaliśmy wśród samych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i cyklistów, którzy podczas wypadków są szczególnie narażeni na ich tragiczne konsekwencje. W ramach prowadzonych działań  zwracaliśmy szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec pieszych i rowerzystów. Szczególnym nadzorem objęliśmy przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów usytuowane na ruchliwych drogach województwa. Do zadań wykorzystywaliśmy radiowozy oznakowane, nieoznakowane z videorejestratorami, a także bezzałogowy statek powietrzny.

W trakcie całodziennych kontroli ujawniliśmy ogółem 2182 wykroczenia.
 

 

309 wykroczeń odnotowaliśmy wśród kierujących pojazdami. Zatrzymaliśmy 96 kierujących za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym podczas wchodzenie na wyznaczone przejście. 35 kierujących zatrzymaliśmy natomiast za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim. Ujawniliśmy również 12 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec rowerzystów.

Podczas działań kontrolowaliśmy także prędkość kierujących. 945 kierujących wpadło za przekroczenie dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych, zaś 18 za jazdę pod działaniem alkoholu.

Podczas wczorajszych działań obserwowaliśmy również zachowania samych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Odnotowaliśmy 447 wykroczenia popełnione przez pieszych, zaś  373 przez rowerzystów.
 

Takie działania będą prowadzone na drogach cyklicznie.
 

komisarz Anna Kamola

Powrót na górę strony