Aktualności

Przybliżali zawód policjanta studentom KUL

Data publikacji 15.03.2023

Policjanci z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie gościli dzisiaj na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Spotkanie zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego KUL i Biuro Karier KUL w ramach cyklu spotkań dla studentów, które mają pomóc lepiej poznać rynek pracy. Jak wygląda praca funkcjonariuszy, jak wstąpić do Policji i przejść proces rekrutacyjny i dlaczego warto wstąpić w nasze szeregi– opowiadali studentom funkcjonariusze.

Nadkomisarz Marek Zając opowiada o zawodzie policjanta studentom.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zostali zaproszeni do udziału w przedsięwzięciu, które zostało zorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski - Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego oraz i Biuro Karier. To rozpoczęty cykl spotkań dla studentów, które mają na celu pomóc im lepiej poznać rynek pracy.

 „Poznaj zawód – Funkcjonariusz Policji”  to te mat dzisiejszego spotkania ze studentami uczelni, którego celem było przybliżenie zawodu policjanta. Słuchacze mieli doskonałą okazję  na zweryfikowanie swoich wyobrażeń o naszej służbie mundurowej.

młodszy aspirant Agata Przebierowska opowiada studentom jak wygląda praca policjanta.

Podczas przygotowanych multimedialnych prezentacji policyjni prelegenci przybliżyli studentom, jak wygląda nasza codzienna służba. Przedstawiając poszczególne rodzaje służb  opowiedzieli, czym zajmują się policjanci pionu prewencji, na czym polega służba policyjnych wywiadowców,  techników kryminalistyki,  policjantów ruchu drogowego, czy policyjnych kontrterrorystów.

W pierwszym planie po prawej stronie zdjęcia widzimy policjantkę w granatowym mundurze z napisem policja. W głębi zdjęcia studenci Kulu którzy oglądają filmy o Lubelskiej Policji.

Policjanci z Wydziału Kadr i Szkolenia opowiedzieli, dlaczego warto wstąpić do Policji, przedstawili zasady rekrutacji do służby i jego poszczególne etapy. Omówili, jakim wymaganiom należy sprostać aby w przyszłości zasilić szeregi Policji. Przekazali też informacje o niezbędnym wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach. Poza informacjami na temat procedury kwalifikacyjnej znalazły się również informacje o sposobie i miejscu złożenia dokumentów. Nasi mundurowi omówili również, jak kształtuje się uposażenie funkcjonariusza.

Policjanci odpowiadali na pytania dotyczące  warunków pracy i rekrutacji. Tłumaczyli jak wypełnić kwestionariusz osobowy, informowali, gdzie i w jakim terminie należy złożyć stosowne dokumenty, aby ubiegać się o pracę w naszej formacji.

Podkomisarz Marzena Bancerz tłumaczy studentom jak wygląda rekrutacja do policji.

Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem służby w Policji zgłoś się do Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, lub zadzwoń pod numer 47 811-46-55. (przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00).
 

komisarz Anna Kamola

Powrót na górę strony