Aktualności

„Track&Bus” na drogach powiatu ryckiego

Data publikacji 25.01.2023

Policjanci ryckiej drogówki wspólnie z ITD przeprowadzili akcję pn. „TRUCK & BUS”. Funkcjonariusze zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. Skontrolowali 39 pojazdów i ujawnili 23 wykroczenia drogowe. Ponadto zatrzymali 3 dowody rejestracyjne.

Wczoraj policjanci ruchu drogowego ryckiej komendy wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego prowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. „TRUCK & BUS” na drogach powiatu ryckiego. Mimo, iż nadrzędnym celem działań jest ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy, funkcjonariusze zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Głównym celem działań jest poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych, przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom występującym przy wykonywaniu transportu drogowego osób i rzeczy, a także rozpowszechnianie w społeczeństwie informacji o prowadzonych działaniach.

W ramach działań policjanci sprawdzali w szczególności:

  • stan techniczny i wyposażenie pojazdów oraz sposób mocowania ładunków,
  • czas pracy kierowców,
  • sposób przewożenia osób i rzeczy.

W ramach wczorajszych działań ryccy policjanci skontrolowali 39 pojazdów, w tym 3 transporty przewożące materiały niebezpieczne (ADR) oraz 7 autobusów. Ujawniliśmy 23 wykroczenia drogowe i zatrzymaliśmy 3 dowody rejestracyjne.

Pamiętajmy!

Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia także naszego bezpieczeństwa.

aspirant sztabowy Agnieszka Marchlak

Powrót na górę strony