Aktualności

Mundurowi o bezpieczeństwie w zimie

Data publikacji 17.12.2022

Policjanci, strażacy i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kocku rozmawiali z dziećmi i młodzieżą o bezpieczeństwie. Tematem pogadanki były sporty zimowe, bezpieczne poruszanie po drodze i nie tylko a także kontakty z osobami obcymi. Policjanci zaprosili uczniów do udziału w konkursie pn. ,,Śnieżny Dekalog”

Spotkanie odbyło się wczoraj o godzinie 10:00 na hali sportowej Szkoły Podstawowej im.  generała Franciszka Kleeberga w Kocku. W zajęciach udział wzięli nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Kocku, a także zaproszeni strażacy i policjanci z lubartowskiej komendy. Tematem głównym pogadanki było bezpieczeństwo podczas uprawiania zimowych sportów takich jak: sanki, łyżwy, narciarstwo czy snowboard.

Policjanci przypomnieli uczniom o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, korzystania z odblasków i bezpiecznego poruszania się po drodze. Poinstruowali jak zachować się podczas kontaktów z osobami obcymi, tak aby było to bezpieczne. Po pogadance przeprowadzonej przez policjantów o bezpieczeństwie w domu i poza nim rozmawiali strażacy. Mowa była o zagrożeniu pożarowym związanym z ulatniającym się gazem lub dymem i jak zapobiec tego typu sytuacjom. Strażacy przestrzegali przed wchodzeniem na ,,kruchy lód” i przypomnieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Na koniec potkania głos zabrał  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kocku, Pan Janusz Kucharuk. W zajęciach udział wzięli uczniowie z klas: I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII.

Dodatkowo policjanci zaprosili młodzież do konkursu plastyczno-filmowego pn. ,,Śnieżny Dekalog” organizowanym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Do konkursu może podejść każdy kto w sposób plastyczny bądź filmowy przedstawi Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Na uczestników czekają ciekawe nagrody. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku .

Podsumowaniem spotkania było wspólne zdjęcie wszystkich jego uczestników.

sierżant sztabowy Jagoda Stanicka

Powrót na górę strony