Aktualności

O hejcie i mowie nienawiści z młodzieżą

Data publikacji 04.12.2022

Kilkuset uczniów Zespołu Szkół numer 3 w Kraśniku oraz grono pedagogiczne uczestniczyło w spotkaniu z kraśnickimi policjantami, dotyczącym hejtu w sieci internetowej i życiu codziennym, a także mowie nienawiści na tle różnych uprzedzeń o zmiennym podłożu. Uczniowie usłyszeli jakie konsekwencje prawne grożą za tego typu zachowania, a także obejrzeli spoty związane z omawianą tematyką.

Coraz częstsze zjawisku hejtu w sieci zarówno wśród dzieci i młodzieży ale także dorosłych osób, jest jednym z nowych wyzwań z jakimi muszą zmierzyć się  pedagodzy, placówki oświatowe, a także organy ścigania. Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół numer 3 w Kraśniku, która jest szkołą skupiającą kilkuset uczniów o różnych profilach kształcenia, policjanci z Kraśnika przeprowadzili spotkanie na hali widowiskowo-sportowej szkoły ze wszystkimi uczniami i gronem pedagogicznym.

Prowadzili je oficer prasowy kraśnickiej Komendy młodszy aspirant Paweł Cieliczko a także dzielnicowy aspirant sztabowy Krzysztof Tynecki. Uczestnicy podczas przygotowanej prezentacji multimedialnej mogli obejrzeć spoty wideo różnych kampanii dotyczących przeciwdziałaniu zjawisku hejtu. Zaprezentowane zostały też  filmy dotyczące mowy nienawiści na tle rasowym, ksenofobicznym, antysemickim, czy też kulturowym i światopoglądowym.

Jak radzić sobie z hejtem, gdzie szukać pomocy, jak obrażanie innych w sieci może w przyszłości negatywnie wpłynąć na nasz wizerunek i jak może zostać wykorzystane przez potencjalnych pracodawców. To wszystko można było usłyszeć na hali. Spotkanie zakończyło się przypomnieniem o prowadzonej akcji "Odłóż smartfon żyj" na terenie szkół średnich.

młodszy aspirant Paweł Cieliczko

Powrót na górę strony