Aktualności

Z profilaktyką w szkole w Mienianach

Data publikacji 23.10.2022

Policjant hrubieszowskiej komendy odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej w Mienianach. Wizyta, w której udział wzięła cała szkoła dotyczyła bezpieczeństwa na drodze, agresji, przemocy rówieśniczej oraz odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne i przejawy demoralizacji.

Wizyta policjanta z Zespołu ds. Nieletnich została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich funkcjonariusz rozmawiał z uczniami młodszych klas o bezpieczeństwie na drodze - prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię, bezpiecznym poruszaniu się w miejscach nieoświetlonych. Omówiony został również temat unikania kontaktów z osobami obcymi.

W dalszej części policjant spotkał się z uczniami klas 5-8. Tym razem poruszony zastał temat przemocy rówieśniczej, omówiono katalog najczęściej popełnianych przez młodych ludzi czynów karalnych. Wyjaśniono zakres odpowiedzialności nieletnich oraz jakie środki wychowawcze może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich, za popełnione czyny karalne i przejawy demoralizacji.

Prelekcja dotyczyła również zagadnień przemocy i cyberprzemocy. Omówiono zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wyjaśniono, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna.

Na zakończenie spotkania w ramach prowadzonej akcji ,,Świeć Przykładem” najmłodsi otrzymali od policjanta drobne upominki w postaci kolorowych odblasków.

aspirant sztabowy Jarosław Karkuszewski

Powrót na górę strony