Aktualności

Ćwiczenia „EGIDA-22"

Data publikacji 16.10.2022

W niedzielę 16 października br., w wybranych 38 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego i miejskiego oraz Szkole Policji w Słupsku przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-22. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 780 osób. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia jest rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji  (Dz. U. poz. 2493) oraz decyzja  Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22”.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiada Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie Policji oraz szkoły Policji.

Głównym założeniem ćwiczenia, będzie praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji na linii KPP/KMP/ – KWP/KSP/SP – KGP.

Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji będą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jednostek organizacyjnych Policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021 – 2035.

 

 • Ćwiczenia Egida 2022. Rezerwiści przed komendą w Zamościu
 • Ćwiczenia Egida 2022. Ewidencja uczestnika
 • Ćwiczenia Egida 2022. Apel na placu
 • Ćwiczenia Egida 2022. Rezerwiści przed budynkiem komendy w Zamościu
 • Ćwiczenia Egida 2022. Rezerwiści przy stolikach
 • Ćwiczenia Egida 2022. Apel na placu pod bialską komendą
 • Przyjęcia rezerwistów w Białej Podlaskiej
 • recepcja w zamojskiej komendzie. Rezerwista przy okienku
 • Ćwiczenia Egida 2022. Apel na placu pod bialską komendą
 • Ćwiczenia Egida 2022. Apel na placu pod bialską komendą
 • Ćwiczenia Egida 2022. Przyjęcie rezerwistów
 • Wykłady z udziałem rezerwistów
 • Ćwiczenia Egida 2022. Apel na sali odpraw
 • Ćwiczenia Egida 2022. Wykłady z udziałem rezerwistów
 • Ćwiczenia Egida 2022. Warta pełniona przez rezerwistów
 • Ćwiczenia Egida 2022. Wykłady z udziałem rezerwistów w Zamościu
 • osoby biorące udział w szkoleniu podczas zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • wykładowca z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz mężczyzna uczestniczący w ćwiczeniu
Powrót na górę strony