Aktualności

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Dariusz Chmielowiec pożegnał się z policyjnym mundurem

Data publikacji 16.02.2022

Po 26 latach służby z policyjnym mundurem pożegnał się Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Dariusz Chmielowiec. Odchodzący na emeryturę Komendant odpowiedzialny był za nadzór nad służbą logistyczną w lubelskim garnizonie Policji. Zastępcę Komendanta uroczyście pożegnała kadra kierownicza Policji Lubelskiej dziękując za lata znakomitej współpracy.

Inspektor Dariusz Chmielowiec przemawia do zgromadzonych gości. Obok komendanta stoi nadinspektor Artur Bielecki.

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektora Dariusza Chmielowca odbyło się w Sali Konferencyjnej KWP. Na uroczystości oprócz kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji i przedstawicieli związków zawodowych obecna była również kadra kierownicza wydziałów, których pracę nadzorował komendant odpowiedzialny za pion logistyki.

Sala konferencyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w której zgromadzona jest kadra kierownicza.
Inspektor Dariusz Chmielowiec jest absolwentem Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie. Służbę rozpoczął w 1996 roku przechodząc poszczególne szczeble policyjnego rzemiosła. W Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu pełnił służbę kolejno w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, Wydziale Prewencji oraz Wydziale Ruchu Drogowego,  gdzie w 2009 roku objął stanowisko naczelnika tego wydziału.
W 2012 roku został Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie, zaś w 2013 roku powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu.  30 kwietnia 2020 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w zakresie nadzoru nad służbą logistyczną w lubelskim garnizonie Policji.

Przez ostatnie dwa lata komendant nadzorował przedsięwzięcia związane z inwestycjami i zakupami, między innymi budowy oraz modernizacje obiektów policyjnych na Lubelszczyźnie. Tylko w minionym roku sfinalizowanych zostało wiele inwestycji, takich jak termomodernizacja i modernizacja jednostek Policji garnizonu lubelskiego: Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim i Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. Rozpoczęto też termomodernizację Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Zrealizowana została także inwestycja dotycząca budowy nowej siedziby I Komisariatu Policji w Lublinie. Tylko w ubiegłym roku zawarto 18 umów dotyczących działalności inwestycyjnej i remontowej. Tabor Lubelskiej Policji zasiliły także 93 nowe radiowozy oraz 8 rowerów elektrycznych.

O mierze sukcesu zawodowego decyduje również osobowość. Życzliwość, opanowanie, pogoda ducha i życiowy optymizm to cechy, którymi komendant kierował się w trakcie swojej 26-letniej służby. Inspektor Dariusz Chmielowiec podczas swojej policyjnej drogi zawodowej był także wielokrotnie odznaczany, między innymi Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę, Brązową i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.        
                                       
Podczas dzisiejszej uroczystej zbiórki  i pożegnania odchodzącego na emeryturę inspektora Dariusza Chmielowca, padły przemowy,  podziękowania oraz przywołane zostały wspomnienia.

Inspektor Dariusz Chmielowiec otrzymuje kwiaty od Pani Naczelnik Inwesrtycji i Remontów.

W  imieniu zebranych głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki. Szef lubelskiego garnizonu podziękował inspektorowi Dariuszowi Chmielowcowi za jego profesjonalizm, doświadczenie zawodowe i lata znakomitej współpracy, zarówno podczas służby w lubelskim, jak i świętokrzyskim garnizonie.  Komendant Wojewódzki  podziękował swojemu Zastępcy także za to, że w tej trudnej drodze zawodowej można było liczyć na konstruktywną rozmowę, Jego pozytywne podejście i poczucie humoru.

Odchodzącemu na emeryturę Komendantowi życzył przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, czasu spędzanego z rodziną oraz realizacji przyszłych planów i spełnienia marzeń.

nadinspektor Artur Bielecki dziękuje inspektorowi Dariuszowi Chmielowcowi za wieloletnią służbę.

Inspektor Dariusz Chmielowiec podczas przemówienia podziękował policjantom i pracownikom za wspólną służbę, współpracę i wsparcie. Komendant żegnając się z lubelskim garnizonem i policyjnym mundurem podkreślił, że lata służby w Policji były czasem wielu wyzwań i doświadczeń. Na swojej 26-letniej zawodowej drodze spotkał ludzi przyjaznych, życzliwych i bezinteresownych. Odnosząc się do służby pełnionej w lubelskim garnizonie, podziękował za relacje nacechowane szacunkiem i wzajemną życzliwością.

Zastępca Komendanta w szczególny sposób podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie nadinspektorowi Arturowi Bieleckiemu za zaufanie, którym go obdarzył: „…służba pod dowództwem Pana Generała była dla mnie zaszczytem…”

Za bardzo dobrą współpracę, a także szczerość i otwartość inspektor Chmielowiec podziękował wszystkim komendantom powiatowym i miejskim lubelskiego garnizonu Policji  a także naczelnikom wydziałów KWP w Lublinie: „…dziękuje, że zawsze mogłem na Was liczyć – powiedział komendant…”.

Panu Komendantowi życzymy, by życie po zdjęciu munduru było pełne radości wzbogacane nowymi, dobrymi doświadczeniami. Niech kolejne lata obfitują w dalszą realizację celów, pasji i życiowych marzeń. Życzymy osobistego szczęścia na każdy dzień dalszej życiowej drogi.

 

 

kom.. Anna Kamola

 

Powrót na górę strony