Aktualności

Podpisanie listu intencyjnego powołania Akademickiego Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego

Data publikacji 22.11.2021

List intencyjny dotyczący powołania Akademickiego Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego podpisały dziś Władze Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie wraz z przedstawicielami służb mundurowych, w tym Policji. Spotkanie odbyło się z udziałem Profesora Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki. Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki.

Uczestnicy spotkania podczas wspólnego zdjęcia.

W dzisiejszym spotkaniu, które odbyło się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie uczestniczył Profesor Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, władze uczelni: dr hab. Mirosław Jarosz - Rektor WSEI,  mgr Teresa Bogacka Kanclerz WSEI, dr. Mariusz Paździor Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich a także przedstawiciele służb mundurowych: płk. Tadeusz Nastarowicz Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Andrzej Drozd Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie oraz nadinspektor Artur Bielecki - Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

mgr Teresa Bogacka Kanclerz WSEI przemiawia do zgromadzonych gości.

Celem dzisiejszego spotkania było podpisanie listu intencyjnego dotyczące powołania Akademickiego Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego. Zgodnie z założeniami listu, jego sygnatariusze zobowiązani są do  wspólnej identyfikacji wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego oraz podejmowania działań mających na celu jego wzmocnienie.  

nadinspektor Artur Bielecki - Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, mgr Teresa Bogacka Kanclerz WSEI oraz Profesor Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki podpisują porozumienie.

Dzięki zawartej współpracy, celem Centrum będzie m.in.:

- zorganizowanie platformy współpracy między podmiotami badawczymi, instytucjami państwa polskiego oraz podmiotami społecznymi w obszarze bezpieczeństwa;

- organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych z dziedziny bezpieczeństwa;

- upowszechnianie i popularyzowanie wyników badań oraz wiedzy o bezpieczeństwie publicznym;

- zapewnienie i udostępnienie diagnozy i wsparcia psychologicznego dedykowanego służbom mundurowym;

- ratownictwa medycznego;

- zarządzanie jednostką i zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze bezpieczeństwa publicznego;

- tworzenie programów profilaktycznych i ich wspólna realizacja dla mieszkańców województwa lubelskiego;

- wprowadzenie do programów kształcenia w szkołach na wszystkich poziomach, które mogą zostać objęte współpracą , problematyki „niebieskiej karty” mając na celu bezpieczeństwo rodziny.

 

komisarz Anna Kamola

  • Profesor Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki przemawia do zgromadzonych gości.
  • nadinspektor Artur Bielecki - Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie przemawia do zgromadzonych gości.
  • płk. Tadeusz Nastarowicz Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Andrzej Drozd Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej podpisują porozumienie.
Powrót na górę strony