Aktualności

„Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” – inauguracja kampanii na Lubelszczyźnie

Data publikacji 21.10.2021

Prawidłowe działanie i ustawienie świateł w pojazdach ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach. Dlatego już po raz kolejny ruszyła dziś ogólnopolska kampania pod nazwą „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” . Wzorem lat ubiegłych, kierujący będą mogli bezpłatnie sprawdzić oświetlenie pojazdów na wybranych stacjach kontroli pojazdów. Do udziału w kampanii zachęcali dziś podczas zorganizowanego briefingu przedstawiciele lubelskiego garnizonu Policji oraz zaproszeni goście.

Inspiracją działań prowadzonych na rzecz właściwych świateł były występujące w ruchu drogowym niekorzystne zjawiska związane z pogarszającą się widocznością w okresie jesienno-zimowym. W tym okresie prawidłowe oświetlenie pojazdów, właściwa regulacja świateł w pojazdach nabierają szczególnego znaczenia, gdyż mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

plakat

Prawidłowe działanie świateł jest determinowane, poza ich ogólnym stanem technicznym, takimi czynnikami jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego światła. Wówczas mamy dużo większe szanse na właściwą reakcję, która może ostatecznie zdecydować czy do potrącenia dojdzie czy też będziemy mogli jego uniknąć. To nie kwestia zaniedbania technicznego, które może się skończyć upomnieniem ze strony policjanta czy diagnosty ale w wielu momentach jest sprawą życia i śmierci.

BRIEFING na temat Twoje światła  Twoje bezpieczeństwo

Kiedy w dzień światła pełnią rolę oznaczenia pozycji pojazdu na drodze, tak po zapadnięciu zmroku ich rolą jest również oświetlenie drogi przed pojazdem i co istotne innych nieoświetlonych przeszkód czy osób pieszych poruszających się drogą. Nieprawidłowo ustawione oświetlenie w pojeździe, może skutkować niedostatecznym oświetleniem drogi albo prowadzić do oślepienia innych kierowców czy pieszych.

O tym jak ważne jest dla bezpieczeństwa na drodze działanie świateł w pojazdach oraz o założeniach kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” mówili dziś podczas zorganizowanego briefingu przedstawiciele Policji oraz zaproszeni goście.

 Prezes Zarządu Motor Lublin SA. Marta Daniewska oraz trener wypowiadają się na temet bezpieczeństwa.

Wśród uczestników spotkania, które odbyło się na terenie stacji diagnostycznej przy ul. Prusa w Lublinie,  udział wzięli mł. insp. Mariusz Szajwaj – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie, Członek Rady Nadzorczej Motor Lublin (Żużel) Marek Kępa, Prezes Zarządu Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. Dariusz Woźniak, Prezes Zarządu Motor Lublin SA. Marta Daniewska oraz trenerzy, mgr. inż. Przemysław Sander z Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Lubelskiej

Spotkanie, które odbyło się na terenie stacji diagnostycznej przy ul. Prusa w Lublinie,  udział wzięli mł. insp. Mariusz Szajwaj – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie, Członek Rady Nadzorczej Motor Lublin (Żużel) Marek Kępa, Prezes Zarządu Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. Dariusz Woźniak, Prezes Zarządu Motor Lublin SA. Marta Daniewska oraz trenerzy, mgr. inż. Przemysław Sander z Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Lubelskiej

Zgodne z założeniami kampanii  podobnie jak w latach ubiegłych kierujący będą mogli w określonych dniach, bezpłatnie sprawdzić oświetlenie pojazdów na stacjach kontroli pojazdów funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego, zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów oraz należących do Holdingu Polskiego Związku Motorowego, jak też na innych stacjach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w kampanii.

Stacja kontroli pojazdów, gdzie pojazd należący do Marka Kępy przechodzi badanie.

Dodatkowo kierowcy korzystający z aplikacji Yanosik, będą otrzymywać informacje na temat kampanii oraz na podstawie swojej lokalizacji zostaną doprowadzeni przez aplikację do najbliższej stacji kontroli pojazdów biorących udział w przedsięwzięciu.

Podczas dzisiejszego briefiengu uczestnicy spotkania zachęcali wszystkich zmotoryzowanych do sprawdzania świateł w swoich pojazdach. Można to będzie zrobić w dniach 23.10,  6.11, 20.11, 4.12. b.r.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich stacji kontroli pojazdów, które przystapiły na kampanii.

Kabaret Smile promuje akcję.

Wykaz stacji kontroli pojazdów.

kom.Anna Kamola

Powrót na górę strony