Aktualności

Ćwiczenia „EGIDA-21"

Data publikacji 17.10.2021

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „EGIDA-21” w 40 jednostkach organizacyjnych Policji, w tym Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w Komendzie Głównej Policji, przeprowadzane są dzisiaj ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-21. Do udziału w przedsięwzięciu zaplanowano 810 osób - tzw. rezerw osobowych. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

 
uczestnicy ĆWICZENIA STOJĄ ZA ZBIÓRCE
Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczeń jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia  2020 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2021 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzje Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-21”.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiada Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie Policji oraz szkoły Policji.

uczestnicy ćwiczenia podczas wykładu

Głównym założeniem ćwiczenia jest praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji na linii KPP / KMP / – KWP – KGP.

Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji są przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jednostek organizacyjnych Policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021 - 2035.

KGP

 • Ćwiczenia „EGIDA-21"
 • Ćwiczenia „EGIDA-21"
 • Ćwiczenia „EGIDA-21"
 • Ćwiczenia „EGIDA-21"
 • Ćwiczenia „EGIDA-21"
 • Ćwiczenia „EGIDA-21"
 • Ćwiczenia „EGIDA-21"
 • Ćwiczenia „EGIDA-21"
 • Ćwiczenia „EGIDA-21"
 • Ćwiczenia „EGIDA-21"
 • Ćwiczenia „EGIDA-21"
 • Ćwiczenia „EGIDA-21"
Powrót na górę strony