Aktualności

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

Data publikacji 03.09.2021

Opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami będących w służbie lubelskiego garnizonu Policji czy wydawanie specjalistycznych opinii naukowo-weterynaryjnych - to główne założenia podpisanego dziś porozumienia pomiędzy KWP w Lublinie a UP w Lublinie. Garnizon lubelskiej Policji reprezentował jej szef nadinsp. Artur Bielecki natomiast Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie profesor Bartosz Sołowiej – Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki trzyma w ręku podpisane porozumienie po lewej profesor Bartosz Sołowiej.

Dzisiaj w sali senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy między Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki wraz z naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie komisarz Dorotą Gil. Uczelnię reprezentował profesor Bartosz Sołowiej – Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki podpisuje porozumienie wraz z profesorem Bartosz Sołowiej.

Przedmiotem współpracy będzie:

  • Opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami pozostającymi w posiadaniu jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego;
  • Wydawanie specjalistycznych opinii naukowo-weterynaryjnych w aspekcie badań pośmiertnych i przyżyciowych;
  • Wzajemny udział w realizacji projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych;
  • Wzajemna promocja;
  • Inne przedsięwzięcia wynikające z bieżących potrzeb stron.

Do koordynowania prac w ramach niniejszego porozumienia, wyznaczeni zostali: komisarz Dorota Gil – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i profesor dr hab.. Marta Kankofer, Prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wspólne zdjęcie nadinsp. Artura Bieleckiego, profesora Bartosza Sołowiej, komisarz Dorota Gil oraz   dr hab. Marta Kankofer.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek

Powrót na górę strony