Aktualności

Briefing prasowy na temat zmian w przepisach ruchu drogowego

Data publikacji 01.06.2021

Dziś weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zarówno kierowców jak i pieszych. Podczas briefingu poinformowaliśmy m.in. o tym kiedy pieszy ma pierwszeństwo i jak rozumieć pojęcie „wchodzący” na przejście dla pieszych. Omówione zostały również pozostałe zmiany w przepisach takie jak: zakaz korzystania z telefonu na przejściu dla pieszych, kary za tzw. jazdę na zderzak, czy dopuszczalna prędkość pojazdów.

 rzecznik prasowy przed mikrofonem

Dziś weszły w życie przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach. Zmiany w kodeksie drogowym ujednolicają również dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obligują kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Ciąg znaków D3 dla pieszych. Postać człowieka idącego w białym trójkącie i niebieskim tle.

Dodatkowe uprawnienie dla pieszych

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, a także wchodzący na „zebrę” będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Zakaz korzystania z telefonu na przejściu dla pieszych

Policjant ruchu drogowego patrzy na pieszych przechodzących przez przejście.

Kierujący pojazdem (z wyłączeniem kierującego tramwajem) zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Komisarz Kamil Gołębiowski z komisarzem Andrzejem Fijołkiem informują dziennikarzy o zmianach w ruchu drogowym.

Zabraniać się będzie pieszemu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, w tym również przez przejście dla pieszych lub torowisko, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych

Policjant ubrany w mundur patrzy na pieszą przechodzącą przez przejście.

Koniec jazdy na zderzak

Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określać się będzie jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę.. Tak więc kierujący poruszający z prędkością 100k/h będzie musiał zachować co najmniej 50 m odległości od poprzedzającego go pojazdu. Przepisu tego nie będzie się stosować podczas manewru wyprzedzania.

50km/h w terenie zabudowanym

Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym  wynosić będzie 50 km/h (obecnie między 23:00 a 05:00 prędkość jest podwyższona do 60km/h). Wyjątek stanowić będzie strefa zamieszkania, gdzie prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi i nadal będzie wynosić 20 km/h.

 

Rzecznik Prasowy
KWP w Lublinie
kom. Andrzej Fijołek

 

Powrót na górę strony