O bezpieczeńsywie w cyberprzestrzeni z uczniami janowskich szkół - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

O bezpieczeńsywie w cyberprzestrzeni z uczniami janowskich szkół

Data publikacji 30.04.2021

W czasie pandemii jedyną formą spotkania z młodzieżą to spotkanie online. W taki właśnie sposób odbyły się spotkanie janowskich policjantów z uczniami Zespołu Szkół w Modliborzycach oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Policjanci przypomnieli o zagrożeniach, które mogą pojawić się w Internecie, jak bezpiecznie należy z niego korzystać i co to jest cyberzagrożenie.

Z uczniami klasy siódmej, ósmej oraz klasami zawodowymi i technicznymi spotkała się aspirant sztabowy Faustyna Łazur oraz dzielnicowi aspirant sztabowy Grzegorz Igras oraz młodszy aspirant Mariusz Moskal. Policjanci przypomnieli o zagrożeniach, które mogą pojawić się w Internecie, jak bezpiecznie należy z niego korzystać i co to jest cyberzagrożenie. Przypomnieli również, jak i gdzie należy zgłaszać wszelkie niepokojące sytuacje z którymi mogą się zetknąć.

Wspomniano o odpowiedzialności prawnej, o zagrożeniach związanych z używkami i jak jest to niebezpieczne dla zdrowia i życia młodych ludzi. Omówiono również temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zmian w przepisach dotyczących między innymi pieszych.

starszy aspirant Barbara Moskal