Ćwiczenia służb na lotnisku Lublin Airport - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Ćwiczenia służb na lotnisku Lublin Airport

Data publikacji 07.10.2020

Wczoraj na terenie Portu Lotniczego Lublin odbył się pierwszy epizod ćwiczeń dowódczo sztabowych pod kryptonimem Renegade/Sarex-20. Na płycie lotniska wylądował samolot przejęty przez terrorystów. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren lotniska, a policyjni negocjatorzy podjęli działania zmierzające do uwolnienia zakładników. Kolejne epizody ćwiczeń będą rozgrywane na terenie kilku województw w kraju. Ich organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Policjantka stoi przy radiowozie w tle Lotnisko Airport.

W trakcie ćwiczenia przeprowadzono epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie Renegade. Kolejne epizody będą rozgrywane w przestrzeni powietrznej RP, Zatoce Pomorskiej, Zatoce Gdańskiej, na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.

Negocjator policyjny trzyma w ręku megafon.

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powierzanej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Straż Graniczna prowadzi zakładnika po płycie lotniska.

W ćwiczeniu udział wzięli między innymi następujące podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Grupa Karkonoska GOPR oraz podchorążowie uczelni wojskowych.

Zakladnikowi jest udzielana pomoc medyczna.

kom. Andrzej Fijołek

  • Negocjator policyjny mówi przez megafon.
  • Samolot wojskowy CASA na płycie lotniska.
  • Policjant zwrócony w kierunku Airport Lublin.