Apel do właścicieli zwierząt! - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Apel do właścicieli zwierząt!

Data publikacji 19.09.2020

W Puławach policjanci interweniowali w związku z pogryzieniem kobiety przez psa. Właściciel zwierzęcia został ukarany mandatem karnym. O sprawie został także powiadomiony Powiatowy Lekarz Weterynarii. Funkcjonariusze apelują do właścicieli zwierząt o zachowanie środków ostrożności przy ich trzymaniu i przypominają o obowiązkach wobec swoich pupili.

Do zdarzenia doszło wczoraj na jednym z osiedli w Puławach. Pies biegający luzem pogryzł kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety, okazało się, że pies nie miał aktualnych szczepień. O sprawie został powiadomiony Powiatowy Lekarz Weterynarii. Właściciel zwierzęcia został ukarany mandatem karnym.

Policjanci apelują o ostrożność w kontakcie ze zwierzętami oraz przypominają ich opiekunom o obowiązkach, jakie mają wobec swoich pupili. Obowiązujące w Polsce przepisy, nakładają na właścicieli czworonogów obowiązek należytej kontroli swoich zwierząt. Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga bez nadzoru i właściwych zabezpieczeń.

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela kodeks wykroczeń:

Art. 77. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Kolejnym ważnym zagadnieniem, na który należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów na spacer, na przykład do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie. I tą kwestię także regulują przepisy kodeksu wykroczeń:

Art. 166 kw. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.

Należy w tym wypadku podkreślić sprawę związaną z dziką zwierzyną łowną, a w szczególności dzików. Niewłaściwe wyprowadzanie psa w lesie, może zakończyć się atakiem ze strony zwierząt mających młode na psa, a nawet na jego właściciela, co może zakończyć się poważnymi obrażeniami ciała człowieka i zwierzęcia domowego.

Należy pamiętać również o aspekcie materialnym.

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie.

Najczęściej szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia przez psa dziecka czy dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna. Jeśli w wyniku niedopilnowania psa dojdzie do zniszczenia rzeczy (np. rozerwanie ubrania, wybicie szyby, jak również zagryzienia innego zwierzęcia) – posiadacz, który nie wywiązał się z właściwego trzymania psa poniesie odpowiedzialność i będzie musiał pokryć wysokość wyrządzonej szkody.

podkom. Ewa Rejn-Kozak