Aktualności

Wojewódzkie obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie

Data publikacji 14.07.2020

W garnizonie lubelskim odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Policji. Dzisiejszy dzień był okazją, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Artur Bielecki oraz Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka pogratulowali wyróżnień i awansów oraz złożyli życzenia wszystkim funkcjonariuszom.

policjanci salutują

W ramach tegorocznych obchodów Święta Policji Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie  insp. Artur Bielecki  w asyście swoich zastępców oraz Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów Woj. Lubelskiego dzisiaj rano oddali hołd i złożył wiązankę pod pomnikiem poświęconym pomordowanym policjantom II Rzeczypospolitej a także przed tablicą upamiętniającą patrona lubelskiego garnizonu Policji - insp. Tadeusza Tomanowskiego.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 37.37 MB)

Następnie o godzinie 9:00 w Archikatedrze Lubelskiej została oprawiona msza święta w intencji funkcjonariuszy. Celebrował ją Ksiądz biskup Adam Bab z udziałem policyjnych kapelanów. Ten szczególny dzień to okazja do podziękowań funkcjonariuszom za trudy pełnionej codziennej służby oraz wspomnienia tych, którzy czuwając nad bezpieczeństwem obywateli, poświęcili własne życie.

 policjanci w kościele podczas mszy

Po zakończonym nabożeństwie uroczystości przeniosły się do Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Poczty sztandarowe wystawiła Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Lubelskiego oraz Rodzina Katyńska. Dzisiejsza zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie inspektorowi Arturowi Bieleckiemu przez dowódcę uroczystości.  

 Poczty sztandarowe

Uczestnikami dzisiejszego wydarzenia byli: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak, Naczelnik Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji inspektor Marek Odyniec, Naczelnik Wydziału w Lublinie Biura Spraw Wewnętrznych Policji młodszy inspektor Maciej Chibicki, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Lubelskiego aspirant sztabowy Artur Garbacz, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, komendanci miejscy i powiatowi lubelskiego garnizonu, a także przedstawiciele związków zawodowych pracowników policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie  insp. Artur Bielecki

Po przywitaniu zaproszonych gości, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie  inspektor Artur Bielecki, który odnosząc się do obchodzonej 101 rocznicy powołania Policji Państwowej podziękował funkcjonariuszom za odpowiedzialną i rzetelną służbę i pracę: ,,.. Ostatni czas pokazał, jak trudna, pełna poświęceń, wyrzeczeń i ryzyka jest nasza służba. Mam ogromną satysfakcję, że każdego dnia, stawiacie czoła tak trudnym i niebezpiecznym zadaniom, rzetelnie wypełniacie słowa roty ślubowania. Za to Wam z całego serca dziękuję…” – powiedział komendant. Szef lubelskiego garnizonu złożył też życzenia wszystkim Paniom służącym i pracującym w Policji, bowiem 95 lat temu został utworzony pierwszy w historii Polski, oddział policji kobiecej.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 37.26 MB)

Komendant podziękował również samorządowcom za stałe wspieranie policyjnych działań na rzecz zapewnienia ładu i porządku publicznego: ,,…Niezwykle doceniam i zabiegam o tworzenie jak najszerszej platformy współpracy z władzą samorządową i społecznością lokalną. Tylko tak można budować szeroko rozumiany system bezpieczeństwa. Bez Waszego wsparcia oraz zrozumienia naszych potrzeb, byłoby nam trudniej realizować nałożone na Policję zadania…”.

odznaczeni policjanci

Lipiec, w którym obchodzimy Święto Policji jest dla nas szczególnym okresem. Wyjątkowy charakter miała także dzisiejsza uroczystość, podczas której policjanci otrzymali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Otrzymanie takich wyróżnień to dla każdego policjanta powód do dumy i osobistej satysfakcji. To docenienie profesjonalizmu i zaangażowania w codzienną służbę.

Wojewódzkie obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie

Odznakę „Zasłużony Policjant” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odebrało podczas dzisiejszej uroczystości 10 funkcjonariuszy. Z kolei nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 30 funkcjonariuszy.

wręczanie odznaczeń policjantom

Łącznie w garnizonie lubelskim nominacje na wyższe stopnie otrzymało 1344 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów młodszych awansowało 62 policjantów, w korpusie aspirantów - 614, w korpusie podoficerów - 601, natomiast w korpusie szeregowych - 67. Z kolei Odznaką „Zasłużony Policjant” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorował w lubelskim garnizonie łącznie 101 funkcjonariuszy: Minister przyznał 13 złotych, 21 srebrnych i 67 brązowych medali.

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka,

Po wręczeniu odznaczeń i awansów głos zabrał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, który odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Mariusza Kamińskiego skierowany do funkcjonariuszy lubelskiego garnizonu Policji. ,,Wasza determinacja i odpowiedzialność sprawiają, że lokalna społeczność może zawsze na Was polegać. Dbacie o ład i porządek publiczny na Lubelszczyźnie, dlatego mieszkańcy czują się bezpiecznie. Przyjmijcie Państwo wyrazy uznania za poświęcenie i profesjonalizm, które wkładacie w codzienną realizację obowiązków. Proszę również o przekazanie wyrazów uznania dla Waszych Rodzin za wsparcie i zrozumienie specyfiki służby, którą realizujecie…”.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.6 MB)

Wojewoda Lubelski podziękował funkcjonariuszom za dotychczasowe zaangażowanie, rzetelność i profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań. Jak powiedział ,,Dotychczas realizowane przez Państwa zadania musiały w ostatnich miesiącach ulec modyfikacji. Policja stanęła przed nowym, niespotykanym dotąd na taką skalę zagrożeniem epidemicznym. Państwa trud i determinacja jaką wykazujecie w walce z pandemią zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie. Sytuacja, z którą przyszło nam się obecnie zmierzyć przypomina, że służba, którą Państwo wykonujecie, jest nie tylko zawodem, ale także powołaniem” Wojewoda życzył również, aby wykonywana przez funkcjonariuszy praca, była zawsze otaczana należytym szacunkiem, a ich działania – zrozumieniem i życzliwością.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 21.3 MB)

Za nieustającą gotowość do działania w tych trudnych okolicznościach podziękował policjantom Komendant Główny Policji  generalny inspektor Jarosław Szymczyk w liście odczytanym przez inspektora Artura Bieleckiego: ,,Niezmiernie doceniam odwagę i determinację, którą wykazujecie mimo wszechobecnej niepewności jutra i świadomości zagrożenia własnego zdrowia. Niewątpliwie w dużej mierze Wasza rzetelna służba i praca daje Polakom poczucie bezpieczeństwa, pomaga w przetrwaniu najtrudniejszych chwil i zasługuje na najwyższy szacunek” Komendant pogratulował również wszystkim odznaczonym i wyróżnionym: „Życzę Wam z całego serca, aby każdy dzień dawał powody do dumy i przynosił  jak najwięcej satysfakcji. Niech spełniają się Wasze plany i marzenia…”

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.53 MB)

,,W tym szczególnym dniu, pragnę gorąco podziękować Wam wszystkim za Waszą służbę. Za nieprzespane noce, tysiące załatwionych spraw, dziesiątki tysięcy interwencji, pomoc i wsparcie udzielane mieszkańcom województwa lubelskiego” – to słowa skierowane do policjantów przez Pana Sebastiana Trojaka – reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego. „Jesteście cichymi bohaterami naszych ulic i osiedli…”- dodał.

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości

Powrót na górę strony