Akt oskarżenia dotyczący zorganizowanej grupy przestępczej - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Akt oskarżenia dotyczący zorganizowanej grupy przestępczej

Data publikacji 02.07.2020

Jest akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski oraz poza granicami naszego kraju. Jej członkowie, działającej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystywali krytycznego położenie kobiet. Przestępcy wprowadzali je w błąd odnośnie charakteru wykonywanej pracy, a później czerpali korzyści finansowe z uprawianej przez nie prostytucji. Kobiety były też sprzedawane innym osobom. W czerwcu bieżącego roku do Sądu Okręgowego w Lublinie został skierowany akt oskarżenia.

W lutym 2019 Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo na podstawie materiałów uzyskanych przez policjantów Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie. Prowadzane postępowanie dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w okresie od marca 2018 roku do sierpnia 2018 roku w województwach: lubelskim, podkarpackim, łódzkim i mazowieckim.  Jej członkowie wykorzystywali trudną sytuację materialną i życiową kobiet. Werbowali je wprowadzając w błąd co do warunków pracy i jej charakteru.

Jedną ze zwerbowanych kobiet była 22 letnia Polaka, która godząc się na pracę sądziła, że będzie opiekunką do dziecka. Kobieta przewożona był do różnych miejscowości na terenie czterech województw. Zapewniono jej zakwaterowanie, usługi fryzjerskie, odzież i lekarstwa. Później 22 latka była wykorzystywana w prostytucji przydrożnej.   W maju 2018 roku została sprzedana za kwotę 5.000 obywatelowi Bułgarii. który głodził pokrzywdzoną i wielokrotnie wykorzystywał seksualnie. 

W okresie od kwietnia 2019 roku do października 2019 roku policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie przeprowadzili 6 realizacji na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz kujawsko – pomorskiego. W efekcie naszych działań zatrzymano 7 osób (5 narodowości bułgarskiej oraz 2 narodowości polskiej).

Pięciu zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu ludźmi oraz czerpania korzyści z uprawiania prostytucji, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, natomiast dwóm osobom przedstawiono zarzuty dotyczące udzielenia pomocy w przerwaniu ciąży;

Wobec sześciu podejrzanych Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań na okres trzech miesięcy, które kolejnymi postanowieniami Sądu były sukcesywnie przedłużane. Wobec jednej podejrzanej prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu.

Sprawę zakończono aktem oskarżenia, który w czerwcu 2020 roku został przekazany do Sądu Okręgowego w Lublinie.

R.L.R.