Przekazujemy maseczki mieszkańcom Lublina - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Przekazujemy maseczki mieszkańcom Lublina

Data publikacji 17.04.2020

Dziś lubelscy policjanci rozpoczęli akcję przekazywania maseczek mieszańcom. To wspólna inicjatywa Policji i Centrum Wolontariatu w Lublinie. Kolejne maseczki sukcesywnie będą przekazywane podczas codziennej służby. Przy okazji spotkań z mieszkańcami naszego miasta przypominamy jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów, dbanie o własne zdrowie oraz troska o innych.

     Policjanci rozdają maseczki.

    Policjanci doskonale wiedzą jak ważne podczas epidemii jest stosowanie środków ochrony. Zdajemy sobie  również sprawę  jak bardzo  potrzebują ich teraz ludzie, którzy z uwagi na wiek,  bądź  trudną sytuację życiową nie zawsze są w stanie sami  zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo. Z myślą o nich lubelscy policjanci  wspierani przez Centrum Wolontariatu w Lublinie rozdawali  dzisiaj maseczki ochronne.

Policjanci rozdają maseczki.

    Pracownice z  Wydziału Zaopatrzenia  KWP w Lublinie, -  także popołudniami, po godzinach swojej pracy - szyły maseczki ochronne. Naszą akcję wsparło także Centrum Woluntariatu w Lublinie, które na co dzień troszczy się  o osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Policjanci rozdają maseczki

    Tak  wyposażeni w 1000 sztuk maseczek policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lubinie wyjechali  dzisiaj do służby.  Cześć z maseczek już trafiła do seniorów, których napotkaliśmy w okolicach sklepów.

Policjanci rozdają maseczki.

    Kolejne  sukcesywnie będą rozdawane przez policjantów podczas codziennej służby.  Przy okazji spotkań z mieszkańcami naszego miasta  policjanci przypominają jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów,  dbanie o własne zdrowie a także troska o innych.

Policjacni rozdaja maseczki.

    Przy tej okazji przypominamy: od 16 kwietnia do odwołania, usta i nos zakrywamy obowiązkowo przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.
Nakaz ten obowiązuje:
-   w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodzie osobowym, w którym poruszają się co najmniej 2 osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  - w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  -  na drogach i placach;
  -  w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
  -  w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
-    na terenie nieruchomości wspólnych.

Z obowiązku zakrywania twarzy zwolnione są m.in.:
-   dzieci do ukończenia 4. roku życia;
-    osoby podróżujące samochodem samotni lub z dzieckiem do ukończenia 4. roku życia;
-  osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane);
-   osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
-  duchowni sprawujący kult religijny;
-    kierowcy publicznego transportu zbiorowego lub kierujący samochodem wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób;
  -  żołnierz podczas zadań służbowych.
Pamiętajmy również, że mamy obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania w celu ustalenia naszej tożsamości.

(Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 15 kwietnia 2020r., poz. 673)).

Policjanci rozdają maseczki.

Pamiętajmy, że wszyscy mamy jeden cel, którym jest bezpieczeństwo i ochrona przed wirusem COVID-19. Wszyscy też musimy wykazać się odpowiedzialnością nie tylko za siebie, ale również za innych. Funkcjonariusze przypominają, że w przypadku rażącego lekceważenia obowiązujących przepisów i niestosowania się do upomnień wyciągane będą odpowiednie konsekwencje prawne.

KG

 

Ładowanie odtwarzacza...